Frenoloji Nedir? Frenoloji Neden Sahte Bir Bilimdir?

Frenoloji, kişilik özelliklerini, yeteneklerini ve zihinsel yeteneğini belirlemek için insan kafatasının ölçümlerini kullanan bir sahte bilimdir. Frenoloji Nedir? Frenoloji Neden Bir Sahte Bilimdir?

Frenoloji Nedir?

Frenoloji Nedir?

Frenoloji Nedir?

Franz Joseph Gall tarafından geliştirilen bu teori, 19.yüzyılda popülerlik kazandı. Fikirleri evrim ve sosyoloji gibi diğer ortaya çıkan teorilere katkıda bulundu. Frenoloji bir yalancılık bilimi olarak kabul edilir, çünkü iddiaları bilimsel gerçeklere dayanmaz.

Önemli Çıkarımlar:

  • Frenoloji, kafatası eğriliğinin bir sonucu olarak kişilik özellikleri, yetenekler ve zihinsel yeteneklerin incelenmesidir.
  • Frenoloji, iddialarına bilimsel destek sağlanamaması nedeniyle bir sahte bilim olarak kabul edilir.
  • Teori tıbba katkıda bulunmuştur, çünkü temel dayanağı zihinsel işlevlerin beynin bölgelerinde lokalize olmasıdır.

 

Frenoloji Tanımı ve İlkeleri

Frenoloji kelimesi; Yunanca -zihin-(Phren) ve -bilgi- (Logolar) sözcüklerinden türetilmiştir. Frenoloji, beynin zihnin organı olduğu ve beyindeki fiziksel bölgelerin bir kişinin karakterine katkıda bulunabileceği fikrine dayanır . Popülerliğinin yüksekliğinde bile, frenoloji tartışmalı olmuştur ve bilim insanları tarafından yok sayılmıştır.

Frenoloji Nedir?

Frenoloji Nedir?

Frenoloji terimi büyük ölçüde Franz Joseph Gall‘ın fikirlerine ve yazılarına dayanmaktadır. Bu sahte bilimin diğer taraftarları da Johann Kaspar Spurzheim ve George Combe’dir.

Frenologlar kafatasını ölçerek insanın özelliklerini belirlemek için kullanıyorlardı. Gall, zihnin beynin organları olarak adlandırılan farklı bölgelerde kategorize edilebileceği ve yerelleştirilebileceğine inanıyordu. Bu yüzden beyni 26 bölüme ayırdı. Bu bölümlerin her birinin farklı bir özellik taşıdığına inanıyordu.

26 bölümden oluşan orijinal listesi aşağıdaki gibidir:

1-Üreme içgüdüsü                                   11-Eğitim yeteneği                                        21-Metafizik berraklı


2-Ebeveyn sevgisi                                    12-Konum duygusu                                      22-Zeka


3-Sadakat                                                  13-Bellek                                                         23-Şiirsel yetenek


4-Kendini savunma                                 14-Sözel bellek                                              24-Merhamet


5-Cinayet                                                   15-Dil                                                              25-Mimik


6-Kurnazlık                                               16-Renk algısı                                               26-Tanrı ve dinler


7-Mülkiyet duygusu                                 17-Müzikal yetenek


8-Gurur                                                      18-Aritmetik


9-Hırs ve kibir                                           19-Mekanik beceri


10-Dikkat                                                    20-Bilgelik


Frenoloji Nedir?

Frenoloji Nedir?

Frenoloji Neden Bir Sahte Bilimdir?

İddiaları için hiçbir bilimsel destek olmadığı halde, frenoloji sahte bir bilim olarak kabul edilir. En popüler döneminde bile, frenoloji büyük bilimsel topluluklar tarafından ağır bir şekilde eleştirildi ve büyük ölçüde reddedildi.

 

Sonuç Olarak;

Frenolojinin tıbba en büyük katkısı, Gall tarafından önerilen ilk fikirlerin, bilimsel düşünceye insan zihnini anlama ve onun beyne olan ilişkisine ilgi duymasıdır. Sinir bilimdeki ilerlemelerden mahrum bırakılsa da, frenologların ortaya koyduğu bazı fikirler doğrulandı. Örneğin, zihinsel işlevlerin beynin serebral korteksinde lokalize olduğu fikri desteklenmiştir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER