Folklor Nedir?

Folklor Nedir? Folklor sözcüğü ilk kez 1846 yılında İngiliz bilimci William j. Thomas kullandı. İngilizcedeki folk (halk) ve lore (bilim) ya da bilgi sözcüklerinin birleşimiyle meydana gelmiştir. Türkçede ise aynı anlamdaki “halk bilimi” kullanılmaktadır. 1878 senesinde İngiltere’de kurulan “Folklore Society” adındaki dernek, folklor sözcüğünün bir bilim dalı olmasında önemli katkı sağlamıştır. Fransa, Rusya, İskandinav ülkeleri ve Portekiz’de de, bu sözcük aynı şekilde kullanılmaktadır. Almanca konuşan ülkelerde ise aynı anlamı içeren “Volkskunde” deyimi yerleşmiştir.

 

Folklor Nedir?

Folklor Nedir?

 

 

 

Toplumların kendine has yapılarını inceleyen en temel bilim dallarından biri olan folklor, oldukça geniş anlamlar içermektedir. Yaşam biçiminden politikaya ve sosyolojiye kadar birçok detayı içinde bulunduran folklor, insana ilişkin incelenmesi gereken en önemli bilim dallarından biridir. Her toplumun kendine has bir yapısı olmasından ötürü folklorun açıklanması ve içeriğinin belirlenmesinde ülkelerin bilgin kişileri toplumlarının yaşayışına dair değerlendirme yoluna gitmişlerdir.

 

Folklor Nedir?

İngiltere’de, gelenekler bilimi olarak bilinir. Folklor, insan kuruluşlarında en yaygın, devamlı ve eskiye dayanan şeyleri, halk sanatlarını inceler. Yazılı belgeleri değil; atalardan gelen geleneklerin etkisinde inanılan ve yapılanları inceler. Bugün yaşayan, ancak bugüne ve zamanımıza ait olmayan fikirleri, gelenek ve tarihleri, eski halklardan kalanları bir araya getirir, karşılaştırır. Halkın efsane, gelenek ve inanışları ile alakadar olur. Kısacası folklor, halkın düşünsel yapısını oluşturan her şeyi inceleme konusu yapar. Almanya’da, siyasal bilimlerin giriş mekanı, giriş odası ve sosyal politikanın kökenidir. Halkın kalıbı, türünün bilimsel anlayıştır. Sosyoloji, sözcüğün içerdiği anlam ve çağdaş kavramı açısından folklorun bölümlerinden biridir.

Folklor Nedir?

Folklor Nedir?

 

Folklor, halka ait olan kültürel ögelerin tümünü içerir. Halkın malı olmuş, kaynak olarak bireysel olsa da, genellikle sözlü olarak kuşaktan kuşağa devrolan ve bu devir sırasında yeni koşullara göre farklılaşma eğiliminde olan edebiyat ürünleri, halk destanları, masalları, türküleri, mânileri, temsilî sözler, tekerlemeler, yaşam ve doğa olaylarına ait inançlar ve buna eş birçok kültürel halk ürünü nü içerir. Folklor halk bilimi, folklorcu ise Halk bilimcisi anlamına gelir. Günümüzde Halk oyunları ve dansları ile alakadar olan insanlar kendilerini Folklorcu olarak tanıtıyorlar fakat bu doğru değildir. Halk oyunları ve dansları Folklor’un birer ögesidir. Şimdilerde Türkiye’ye bakıldığı zaman da görebileceğimiz gibi folklor bakımından başka bir ülkede görülmeyecek zenginliğe sahibiz.

 

Bundan dolayı da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok insanın merakını uyandırmaktadır. Folklorden bahsedildiğinde insanların akıllarına ilk olarak gelen halk oyunları ise yalnızca her bir bölgeye has değildir. Folklor oynarken çeşitli pratik bilgiler de bize yardımcı olur.

 

Folklor Nedir?

Folklor Nedir?

 

 

 Folklorün Faydaları ve Özellikleri

 

– Bireylerin doğaya ve topluma uymalarına yardımcı olur. Folklor sayesinde kişi neyin nasıl yapılacağı bireylerle kurumlarla nasıl iletişim kuracağını öğrenir.

– Toplumdaki maddi ve manevi değerleri bir araya getirerek kültürümüzü kuşaktan kuşağa aktarır.

– Folklor toplumdan topluma değişir.

– Folklor toplumların değerler sistemini yansıtır. Folklor aynı toplumda sosyal yapı ile uyum gösterir.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER