Fizibilite Çalışması Nedir? Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Bir iş kurmayı planlarken, parlak fikirler bir işi başarılı kılmak için yeterli değildir. Dikkate alınması gereken çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerin başında da fizibilite çalışması gelmektedir. Peki fizibilite çalışması nedir? Fizibilite çalışması nasıl yapılır?

Fizibilite Çalışması Nedir

Fizibilite Çalışması Nedir

 

Birçok girişimci fizibilite çalışmasını görmezden gelmektedir. Fizibilite çalışmasının önemini kavramamış olan girişimci kimi zaman hüsrana uğramakta kimi zamanda gereksiz yere çaba harcamaktadır.

 

İşletmenizin veya fikrinizin hangi aşamalardan geçeceğini kestirmek zor olabilir yaşayıp deneyimlemek güzel gibi görünse de önüne geçilemeyecek sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden iş fikriniz ortaya çıktığında ön fizibilite çalışması gerçekleştirmeli ve fikrinizin bir çocuk gibi büyümesini takip etmelisiniz…

 

Fizibilite Çalışması Nedir?

Bazı meslekten olmayan kişiler veya iş adamları için fizibilite çalışması kulağa yabancı gelebilir. Aslında bu çalışma, bir işletmenin başarısını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır.

Fizibilite çalışması, mevcut bir işletmenin veya önerilen bir girişimin güçlü ve zayıf yönlerini, doğal ortamda var olan fırsatları ve tehditleri, çalıştırmak için gerekli kaynakları ve nihayetinde başarı beklentilerini objektif ve rasyonel olarak ortaya çıkaran ön bir çalışmadır.

Fizibilite Çalışması Nedir

Fizibilite Çalışması Nedir

 

Kısaca fizibilite çalışması, işletmenin veya fikrin yürütülmesinin uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan ön bir çalışmadır. 

 

 

Fizibilite çalışmasının yürütülmesinden proje yöneticileri mutlaka sorumlu olmasa da, projenin başında bunu kritik bir rehber olarak görmeleri önemlidir. Proje parametrelerini, iş hedeflerini ve risk faktörlerini daha iyi anlamak için kullanmalıdırlar.

 

Fizibilite Çalışmasının Amaçları

Proje yönetiminde bir fizibilite çalışması genellikle aşağıdaki noktaları amaçlar:

Teknik kapasite:  Şirket, projeyi yürütmek için teknik becerilere ve kaynaklara sahip mi?

 

Bütçe: Şirket proje için gerekli mali kaynaklara sahip mi ve maliyet – fayda analizi bunun uygulanması için yeterli bir temel sağlıyor mu?

 

Yasallık: Proje için yasal gereklilikler nelerdir ve şirket bunları karşılayabilir mi?

 

Riskler: Proje ile ilgili riskler nelerdir? Beklenen faydalar bu riskleri almaya değer mi?

 

Operasyonel fizibilite: Sorunlar çözüldüğü veya tanınan fırsatlar kullanıldığı için proje şirketin gereksinimlerini planladığı ölçüde karşılıyor mu?

 

Süre: Proje şirkete faydalı olan makul bir sürede tamamlanabilir mi?

 

Fizibilite Çalışması Nedir

Fizibilite Çalışması Nedir

Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Bir fizibilite raporu oluşturmak için şu adımları takip etmek gerekir:

Ön Analiz: Zaman alan bir fizibilite çalışmasından önce, birçok şirket projeyi ön incelemeden önce bir ön analiz yapar. Bu ön analizin amacı, bir fizibilite çalışmasını yararsız hale getirecek aşılmaz engeller olup olmadığını belirlemektir. Böyle bir engel tespit edilmezse, daha karmaşık fizibilite çalışması yapılır.

 

Kapsamın Belirlenmesi: Fizibilite çalışmasının kapsamının da net olması için projenin kapsamının açıklanması önemlidir. Bu amaçla, örneğin, iç paydaşların ve dış müşterilerin sayısı ve bileşimi belirlenmelidir. Projenin şirketin tüm alanlarına olası etkisini incelemek de önemlidir.

 

Pazar Araştırması: Projeler boşlukta yürütülmez. Bu nedenle fizibilite çalışması sırasında piyasadaki mevcut rekabet kontrol edilmeli ve projenin piyasada uygulanabilir olup olmadığı tespit edilmelidir.

 

Mali Değerlendirme:  Fizibilite çalışması, projenin maliyetini, örneğin ekipman veya diğer kaynaklar, gerekli adam-saatleri, projenin beklenen faydalarını, projenin amortisman programını, planla ilişkili mali riskleri değerlendirecektir.

 

Sorunlar ve Alternatif Çözümler: Çalışma potansiyel sorunlarla karşılaşırsa, projenin hala başarılı bir şekilde yürütülebileceği alternatif çözümler analiz edilir.

 

Sonuçların Yeniden Değerlendirilmesi: Fizibilite çalışması bütünsel ve tarafsız bir şekilde incelenir. Fizibilite çalışması bir süre önce gerçekleştirilmişse bu özellikle önemlidir.

 

Proje Lehine ve Aleyhine Karar: Fizibilite çalışmasının sonunda, sonraki adımlar, yani projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği tavsiye edilir.

Fizibilite Çalışması Nedir

Fizibilite Çalışması Nedir

 

Bir işletme fizibilite çalışması, bir şirket kurarken yapılması gereken önemli şeylerden biridir. Bu fizibilite çalışmasını gerçekleştirerek, olası tehlikelerin önüne geçilmiş olunmaktadır.

Bir fizibilite çalışması da bir şirketin varlığını ve başarısını sürdürme şansını artırabilir. Bu nedenle, iş adamları, iş planlamanızın daha olgunlaşması için bir iş fizibilite çalışması yapmaktan artık çekinmemelidir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER