Finansal Özgürlük Nedir?

Ekonomik özgürlük veya finansal özgürlük, bireyin mali refahını kontrol etme konusunda doğasında var olan hakkı ilan eden bir kavramdır. Bu, para ve mülk gibi varlıkları bireyin uygun gördüğü şekilde yönetme yeteneğini içerir. Tipik olarak, mali özgürlük, yapılacak işin türünü seçme, bu iş için adil tazminat arama ve kişiler tarafından uygun görülen herhangi bir şekilde güvence altına alınan kaynakları tüketme becerisini de kapsar. Çoğu özgürlük türünde olduğu gibi, finansal özgürlük, bireyin hem sorumlu hem de sorumsuz seçimlerinin uygulanmasına izin verir. 

Finansal Özgürlük

Finansal Özgürlük

 

 

Finansal Özgürlük Nedir?

Bireylere tanınan mali özgürlüğün derecesi birçok toplumda tartışılmaktadır. Bu amaçla, hükümet yapısı genellikle vatandaşlara tanınan özgürlüklerin kapsamını tanımlarken, aynı zamanda bu bireyleri bu özgürlükleri nasıl kullanacaklarından sorumlu kılan mekanizmalar yaratacaktır. Örneğin, hükümet düzenlemeleri bir bireyin belirli bir iş veya kariyer türünü sürdürme hakkını destekleyebilir ve koruyabilir, ancak aynı zamanda bu kariyeri sürdürmeyi seçen bireylerin sertifika ve kayıt açısından belirli kriterleri karşılamasını şart koşabilir.

Finansal Özgürlük

Finansal Özgürlük

Finansal özgürlük sürecine bir dizi unsur giriyor. Bunlar, bireylerin bu seçimlerden sorumlu kalmalarına izin vermenin yanı sıra bireysel seçimlere izin vermeyi de içerir. Bu, belirli bir iş türü için eğitim kararından tüketim malları ve hizmetlerinin seçimine kadar her türlü finansal durum için geçerlidir. Bireyler, kendilerine açık olan tüm fırsatları değerlendirme ve kendileri için en iyi olarak algıladıklarına göre karar verme özgürlüğüne sahiptir.

 

Finansal özgürlüğün temel kavramı, tüm bireylerin para ve mülk gibi ekonomik varlıkların birikimi ve kullanımı üzerinde kontrol sahibi olmasına ve varlıkları güvence altına almak için nasıl para kazanılacağına ve fon sağlanacağına karar vermek olsa da, çoğu toplum da tasarlanmış bazı sınırlamalar koymaktadır. bu özgürlüğün kullanılmasında düzeni sağlamaya yardımcı olmak için.

Bu genellikle toplumu yönetmeye ve şekillendirmeye yardımcı olan yasa ve düzenlemeler biçimini alır, hatta toplumun bazı üyelerinin eylemlerinin başkalarının ekonomik haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmemesini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin varlığı çok önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, bu, hırsızlık yasalarının bir mülk aramanın bir parçası olarak başka bir kişinin malını çalmasını engellemek için tasarlandığı anlamına gelir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER