Finansal Okuryazarlık nedir?

Finansal Okuryazarlık nedir? Son günlerde sıkça adından söz ettiren Finansal Okuryazarlık nedir? gelin hep birlikte finansal okuryazarlığın ne olduğunu ve önemini inceleyelim;

Ülke ve devletlerin politika ve stratejilerine yön veren yeni bir kavram olarak ön plana çıkmaya başlamıştır.Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve benzer uluslararası değerlendirmeler yapan kuruluşlar tarafından farklı raporlar ve araştırmalar yayımlanmış. Ülkelerin finansal okuryazarlığı devlet politikalarına daha fazla dâhil edilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu noktadan baktığımızda yazımızda temel beceriler kapsamında her geçen gün önemi artan okuryazarlık eğitimini mercek altına alıp. Uluslararası araştırmalarda yer verilen ülkeler ve Türkiye’de bu konuda genel tabloyu ortaya koymak.Ve politika önerisi ve uygulama örneği ile eğitim politikalarını yönlendirebilecek verileri beraber değerlendirme amaçlanmaktadır.

Finansal okuryazarlık genel haliyle;finansal kavramlar ve risklerin bilgisine sahip olmak. Bu bilgi ve anlayışı farklı finansal bağlamlarla etkili kararlar almak. Birey ve toplumun finansal iyi olma halini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımı sağlamak için kullanma becerisi ve güveni” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak, finansal okuryazarlığın bireyin yaşantısı ile sınırlı olmadığı. Toplumun genel finansal karakterini doğrudan etkileyen temel bir yeterlilik alanı olduğundan söz edilmektedir. Bu sebeple çocukların ve gençlerin eğitimine önem verilmelidir. Birçok ülkede eğitim ve ekonomi politikalarında daha fazla alan açtıkları bir konu durumuna gelmiş ve önem kazanmıştır.

 

Finansal Okuryazarlık

FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ ÖNEMLİDİR

Finansal okuryazarlık dijital çağımızın gerektirdiği okuryazarlık alanlarından sadece biri olarak değerlendirilmektedir. Hızlı dönüşümün, yenilik ve büyük bir veri akışını yaşadığımız günümüzde. Gençler karmaşık finansal ürünler, hizmetler ve sistemler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu koşullarda gençlerin finansal risk ve fırsatların farkında olmaları gerekmektedir. Bütçelerini doğru yönetebilmeleri ve finansal problemlere karşı öngörülü davranabilmeleri bireylerin ve dolayısıyla toplumun tümünün finansal sağlığını geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Bu noktada OECD tarafından çokça vurgulanmakta olan şey çocuklar ve gençlerin eğitimidir. Bireylerin küçük yaşlardan itibaren finansal eğitiminin sağlanması ve finansal eğitimin zorunlu eğitim müfredatı ile bütünleşmesi dikkate alınması gereken bir durumdur. Bireyin ve toplumun refah düzeyini etkileyecek olan bu yeterliliğin her birey için eşit eğitim fırsatı olarak bu çerçevede sunulması gereklidir. Ülkelerin böyle bir yeterliği bireylerin kendi olanakları dâhilinde geliştirmelerini beklemesi. Riske atması ve finansal eğitimi gözardı etmesi uzun vadede toplumda finansal sistemin doğru işleyişini engelleyecek olumsuzlukların ortaya çıkmasına sebep olabilir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER