Farklı Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Farklı öğrenme stilleri; görsel öğrenme, işitsel öğrenme, kinestetik öğrenme ve sözlü (okuma ve yazma) öğrenmedir.

 

Dünyayı nasıl anlıyorsunuz? Makaleleri okuyarak mı? Ses bantlarını veya belgeselleri dinleyerek mi?  Ya da belki de ilginizi çeken videoları izleyerek? Ya da belki birkaç stilin, birleşimiyle oluşan bir kombinasyondur! Öğrenme stilleri bilgiyi toplamamıza, düzenlememize, saklamamıza ve almamıza yardımcı olur.

 

Farklı Öğrenme Stilleri

Öğrenme stilleri tipik olarak öğrenci-öğretmen bağlamında kullanılsa da, yaşamımız boyunca öğrendiğimiz gerçeğini göz ardı edemeyiz. En yüksek eğitim seviyenizden mezun olduktan sonra, yeni şeyler hakkında nasıl bir şeyler öğreneceksiniz onunla ilgili tercihlerde bulunmalısınız.

Farklı Öğrenme Stilleri

Öğrenme stilleri genellikle duyusal tercihlere göre kategorilere ayrılır.

  1. Görsel Öğrenme
  2. İşitsel Öğrenme
  3. Kinestetik Öğrenme
  4. Sözel (okuma ve yazma) Öğrenme

Neil Fleming, 1987’de bu farklı öğrenme stillerini tanımladı ve İngilizce baş harflerini kullanarak VARK modelini oluşturdu.

1) Görsel Öğrenme

Farklı Öğrenme Stilleri

Mekansal öğrenme olarak da bilinen görsel öğrenme, görsel uyaranlarla öğrenmeyi ifade eder. Duyusal algıları en güçlü olan öğrenme biçimdir. Görsel öğreniciler bir şey öğrenirken sık sık grafik, diyagram, karalama, harita ve renkler gibi görsel pekiştiricilere başvururlar. Sosyal Bilimler Araştırma Ağı’nın verilerine göre nüfusun %65’i görsel öğreniciden oluşması en yaygın öğrenme tarzının bu olduğunu göstermektedir.

Görsel öğrenenler görüntüleri kolayca yerleştirip hatırlayabilir. Görüşleri en büyük güçleri oldukları için, çevrelerindeki ufak değişiklikleri bile kolayca görebilirler. Çok detay odaklı ve notlar ile çalışırlar.

Görsel Bir Öğrenciye Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

Öğrencileri, görsel öğrenen bir öğretmenseniz, daha fazla resim, diyagram, pasta çizelgesi, akış çizelgesi gibi içerikleri seçmek daha iyi olacaktır. Öğrenciyseniz, ilgili konuları renklendirin ve önemli olanları vurgulayın anahtar kelimeler bilgileri daha hızlı hatırlamanıza yardımcı olabilir. Eğer karalama yapıyorsanız, konuyla ilgili resimler veya karikatürler çizin veya metinden daha fazla şemaya dayanarak bilimi kazın.

Matematikte, sadece bölümlerin formülleri için ayrı bir tablo oluşturabilir ve odanızın duvarına yapıştırabilirsiniz. Bilinçsiz olsa bile, bilgi aklınıza kazınacaktır. Düzeltme yaparken, bilgi kartı kullanabilirsiniz. Bir dizüstü bilgisayarda öğreniyor iseniz farklı yazı tipleriyle denemeler yapabilirsiniz.

2) İşitsel Öğrenme

Farklı Öğrenme Stilleri

İşitsel öğrenenler, bilgiyi görmekten çok duyarak öğrenirler. Nüfusun % 30’u işitsel öğrenen kişilerden oluşur. Dersleri dinleyerek, şarkılar ve tekerlemeler yoluyla ezber yaparak öğrenirler (ilköğretim öğrencileri). Ya da bilgiyi yüksek sesle tekrarlamayı tercih ederler. Okumaya gelince yavaş olabilirler, ancak sözlü olarak açıklamada çok iyi iyidirler.

İşitsel öğrenenler iyi bir tartışmacıdır. Ses ve tondaki ince değişiklikleri fark edebilirler. Tipik olarak iyi iletişim becerilerine sahip olurlar. Bu sayede kişiler arası becerilerde de iyidirler. Uzun dersleri anlarlar, hikaye anlatmada iyidirler ve diğer dilleri kolayca öğrenme eğilimindedirler.

İşitsel Bir Öğrenciye Nasıl Yardım Edilir?

İşitsel bir öğrenciyseniz, evde tekrar gözden geçirilebilecek dersleri kaydetmeyi deneyin. Teoriyi bir ritm içine sokup ondan bir şarkı yaparak teorileri öğrenmeye çalışın. Öğretmenler, işitsel öğrenen öğrencilerden, anladıkları bilgiyi sözlü olarak söylemelerini istemeli ve gözden geçirme sırasında  cevaplarını sesli olarak okumalarına izin vermelidirler. İşitsel öğrenenler sözlü sınavlarda yazılı sınavlardan daha iyi performans gösterirler.

3) Kinestetik Öğrenme

Farklı Öğrenme Stilleri

Dokunsal öğrenme olarak da bilinen kinestetik öğrenme, fiziksel aktivite ile öğrenmedir. İnsanların sadece %5’i kinestetik öğrenicidir. Bu tür öğrenicilerin daha iyi anlamak için bir kavramı çevreleyen etkinliklere katılmaları gerekir. Dersler arasında sık sık ara vermeleri gereken ve uzun süre boyunca oturmak için mücadele eden öğrenciler bu gruba dahildir.

Kinestetik öğrenenler genellikle dans ve drama gibi sahne sanatlarında iyidirler. Ayrıca daha iyi motor becerilerine ve el-göz koordinasyonuna sahip olduklarından sporda da iyidirler. Bu insanlar aynı zamanda basitçe başkalarının yaptığını izleyerek bir şeyler öğrenebilirler.

Kinestetik Bir Öğrenciye Nasıl Yardım Edilir?

Kinestetik öğrencisiyseniz, sınıfınızdaki projelere belirli bir konuyla ilgili katılmayı deneyin. Not alırken farklı dokulu kağıt ve renkli kalemler kullanın. Öğretmenler bu öğrencilerden kavramları çıkarmasını ve sınıfın geri kalanı için onları dramatize etmesini istemelidir. Örneğin, Shakespeare’in oyunları daha iyi anlaşılması için sınıfta gösterilebilir. Fen dersleri sınıfta deneyler yapmayı veya fen derslerine devam etmeyi içerebilir.

4) Sözel ( Okuma ve Yazma) Öğrenme

Farklı Öğrenme Stilleri

Bu öğrenciler görsel öğrenme yeteneğine sahip olanlarla örtüşürler, çünkü bu öğrenciler önlerine görsel olarak bilgi yerleştirmeyi tercih ederler, örneğin makale, dergi okumak veya İnternet’te araştırma yapmak gibi. Bir eğitim ortamı için ortak bir kurulum olan ders kitapları ve diğer öğrenme materyalleriyle kolayca öğrenebilirler.

Bu tür öğrenciler, derslerde makalelerin daha fazla okunmasını ve yazılmasını destekleyen mevcut eğitim sisteminden yararlanırlar. Yazılı kelimelerle ifade edilen bilgileri özümseme konusunda iyidirler.

Sözel Bir Öğrenciye Nasıl Yardım Edilir?

Bu öğrencilere araştırma veya makale yazabilecekleri konular verin. Sınıfta ne öğrendiklerini kendi sözcükleriyle yazmalarını teşvik edin. Ayrıca, bilgilerini geliştirmek için ekstra okuma materyali kullanma konusunda teşvik edilebilirsiniz.

İnsanlar belirli kalıplara indirgenerek bir şeyleri öğrenmek zorunda değildir. İnsanlar işitsel öğrenenler kadar görsel olabilirler ya da görsel ve sözlü öğrenenler kadar kinestetik ve işitsel öğrenenler biri olabilirler. Kendinizi test edip öğrenme yeteneğinizi belirleyebilirsiniz, sınırlar içerisinde kalmak sizi ileriye götürmek yerine geriye doğru getirecektir.

Eğer sözel bir öğrencisiyseniz, muhtemelen bu içeriği sonuna kadar okumadınız ancak görsel veya işitsel bir öğrenciyseniz içeriğin sonuna kadar sıkıntıdan biraz gerilmiş olabilirsiniz… Unutmayın kendini en iyi siz tanırsınız bu yüzden nasıl bir stiliniz olduğunu ancak siz bilirsiniz…


Yorumlar

POPÜLER HABERLER