Farklı Bilgi Türleri Nelerdir?

Bilgi, bir şeyin farkında olmak veya anlamaktır. Bilgi, deneyim veya öğrenme, algılama veya bir şeyi keşfetme yoluyla kazanılabilir. Belirli bir konunun pratik veya teorik olarak anlaşılması için kullanılır. Peki bilginin anlamını öğrendiysek farklı bilgi türleri nelerdir sorusunu sorabiliriz…

Bilgi Türleri Nelerdir

Bilgi Nedir?

Bilgi, diğerleri arasında açık, örtük, usule dayalı, içeriksel ve somutlaşmış bilgiler dahil olmak üzere birçok farklı kategoriye ayrılmıştır

Genel olarak iki tür bilgi vardır;

Açık Bilgi: Kelimeler ve sayılarla ifade edilebilen açıkça paylaşılabilen bir şeydir. Bu bilgi, matematiksel formüller, yasalar, bilimsel makaleler ve kullanım kılavuzu gibi  tanıdığımız biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 

Örtük Bilgi: Örtük bilgi ise, kişisel, gayri resmi ve paylaşılması daha zor olan bilgilerdir. Bu davranışlar, eylemler, rutinler, alışkanlıklar, tepkiler, içgüdüler, duyular, sezgiler ve bedensel deneyimler ile ifade edilebilir. Bu tür bilgiler aynı zamanda inançlarımızdan, kişisel değerlerimizden, dünyayı nasıl algıladığımıza kadar değişik konuları içeren soyut bir durumdur.

 

 

Farklı Bilgi Türleri Nelerdir?

  • Gündelik Bilgi

İnsanların doğuşundan itibaren deneme-yanılma ile buldukları bir nevi tecrübeye dayalı bilgi türüdür. Bu bilgiler genellikle dilden dile aktarılarak nesillerinde bu bilgilere ulaşması sağlanır.

Örneğin, yavrusunu emzirmesi gereken bir dişi bu bilgiyi geçmiş zamandaki gözlemleriyle öğrenmiştir ve bundan sonra bu bilgiyi aynı şekilde iletecektir. Başka bir örnekte ise, bir bitkisel çayı düşünebiliriz, daha önce bu çayı içerek tedavi olduğunu bilen bir kişi bu bilgiyi başka birine aktararak diğer insanlarında bu bilgiye ulaşmasını sağlayabilir…

Farklı Bilgi Türleri Nelerdir

  • Bilimsel Bilgi

Bu bilgi türünü, gündelik bilgiden ayıran en önemli özelliği, deneme-yanılma ile elde edilen bilgilerin toplanarak katlanması sonucu oluşmasıdır. Kısacası bilim çalışmalarının sonucunda oluşan soruların cevap bulmasıyla oluşmuştur.

Bilimsel bilgi; düşünme, algı, anlama ve açıklama terimlerinin ışığında ortaya çıkan bilgi türüdür. Bilimsel bilgi, genel olarak 3 gruba ayrılmıştır;

Formel Bilimler: Tümdengelim yöntemiyle oluşur ve soyut olan sayı-sembol-şekil ve kavramları içerir. Örnek: Matematik

Doğa Bilimleri: Tümevarım yöntemiyle oluşur ve doğa ile doğa olaylarını konu alır. Örnek: Kimya-Fizik

İnsan Bilimleri: Anlaşma ve birleşik yöntemle oluşur ve insan ile yaşam kavramlarını içerir. Örnek: Sosyoloji

 

 

  • Teknik Bilgi

Aynı gündelik bilgiler gibi insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için kullanılırlar. Özellikle zamanın mucitleri tarafından bulunan bir takım deneyler sonrasında ortaya çıkan bilgileri içerir.

Geçmişten günümüze kadar ulaşan bilgiler çoğu zaman değişim geçirse de temel olarak aynı kalmıştır. Ateşin bulunması temel olarak aydınlanma ve yemeklerin pişirilmesi için uygunda ancak günümüzde çok daha farklı alanlarda kullanılmaktadır. Günden güne gelişen teknolojiler sayesinde teknik bilgilerimiz hızla artmakta ve zamanın ilerisine doğru yol almaktadır.

Bilgi Türleri Nelerdir

 

  • Sanatsal Bilgi

Mağaralarda başlayan sanatsal faaliyetlerimiz günümüzde evrim geçirmiş ilerlemesine devam etmiştir. Sanatçının duygularını ve düşüncelerini ifade eden bu özgün eserler kimi zaman resim kimi zaman müzik kimi zamanda şiir olarak karşımıza çıkabiliyor. Bildiğimiz bir şey varsa o da sanatsal bilginin diğer tüm bilgilerden daha güzel olduğudur.

Sanatsal bilgi, genel olarak güzel olan şeyleri konu edinir…

Ortaya çıkan sanat eserleri toplumun önüne konularak onların beğenilerine sunulmaktadır…

 

 

  • Dini Bilgi

Dini bilgi, herkesinde aşina olabileceği gibi dini bilgileri içerir. Bu bilgiler vahiy yoluyla iletilmiştir. Birçok dinde de anlatıldığı gibi bizim dinimiz İslamda da açıkça ifade edilmiştir.

Dini bilgiler genel olarak şu konuları içerir;

  • İnsanların diğer varlıklarla olan ilişkisini
  • İnsanların mutlak yaratıcı ile olan ilişkisini
  • İnsanların toplum içerisinde uymaları gereken ahlaki kuralları içerir.

Bu bilgilerin vahiy yoluyla bir Peygamber aracılığıyla iletilmiş olması diğer bilgi türlerinden ayrılmasını sağlamaktadır.

Bilgi Türleri Nelerdir

 

  • Felsefi Bilgi

Felsefe denilince akla ilk gelen şey sorgulamadır. Bu yüzden bu bilgi türü de sorgulamayı içerir. İnsanların varoluşundan itibaren yer alan bu bilgi türü, genel olarak şu soruların cevaplarını aramaktadır;

Biz kimiz?

Nereden geldik?

Evren nasıl oluştu?

Hayatımın amacı nedir?

Neden ve ne için yaşıyoruz?

Felsefi bilgi bu ve bunun benzeri birçok soruya cevap aramakta ve genellikle bilimin ışığında cevaplamaktadır….

 

Sonuç;

Farklı bilgi türlerini keşfetmek ve onların hakkında düşünmek insanların temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu yüzden yukarıda yazılan türlerden hariç birçok tür daha mevcuttur ancak bu türler ışığında kendiniz için farklı bilgi türleri de bulabilirsiniz…

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER