Evrimsel Biyoloji ve Irk Kavramı

Irk kavramı, uzun yıllardır yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde sürekli tartışılan konu olmuştur. Bilimsel açıdan oldukça net olan ırk kavramı, toplumsal açıdan her zaman sorun olmaya devam etmektedir. Evrimsel biyoloji açısından ırk aynı tür canlıların birbirinden uzak kalmaları, üremelerini sağlayamamaları sonucunda izolasyona uğruyor ve dolayısıyla evrimsel biyolojinin alt popülasyonu olarak kalıyorlar.

Irk kavramı

Irk kavramı

İnsanoğlunun evrimsel yaşam dilimi içinde farklı türlerin ortaya çıkmasıyla ırklar oluşmaya başlarlar. Bu oluşumun da evrimsel süreci oldukça uzundur. İlk oluşum evresi tür değildir. Ancak türleşme potansiyeli taşırlar ve başlangıçta yalnızca popülasyon olarak kalırlar. Türleşmenin devamlılığı oluşursa ırka dönüşür ya da alt popülasyon olarak yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

Evrimsel Biyolojide İzolasyon Nasıl Gerçekleşir?

Irk kavramı

Irk kavramı

Evrimsel biyolojide izolasyon özelliğini canlıların yaşadığı bölgenin coğrafi koşulları oluşturur. Canlılar yaşadıkları süre boyunca sürekli hareket halinde ve zaman zaman da göçebe olarak toplu halde yaşarlar. Ancak bazı durumlarda coğrafi engeller, geniş topluluklar ayrışarak küçük gruplara bölünürler. İşte tam da bu noktada ırktan söz edilebilir. Bu canlılar tür olarak aynı gibi görünse de birbirinden farklıdır.

Bazı küçük cins evcil köpek çeşitleri, pinçır, maltese, terrier, pomeranya gibi köpek cinsleri kaniş ve lupus familiaris türüne aittir. Fakat danua cinsi köpeğin penisi bu türlerin hiçbirinin vajinasıyla uyumlu değildir ve bu köpeklere farklı ırktandır denilebilir. İzolasyonlar, türleri değiştirmez ancak farklı davranışları oluştururlar. Buna da davranış izolasyonu veya davranışsal izolasyon adı verilir. Örneğin, doğada tür olarak aynı olan birçok kuş vardır fakat her birinin ses tonu, ötüşü ve çiftleşme biçimi birbirinden farklılıklar gösterir.

Irk kavramı

Irk kavramı

Doğada gerçekleşen bir başka izolasyon çeşidi de zamanla oluşan izolasyondur. Bu izolasyonda türler değişmese de çiftleşme zamanları birbirlerinden farklılık gösterirler. Bir diğer izolasyon gametik izolasyondur. Burada da üreme çiftleşerek değil yumurta veya spermle gerçekleşir. Bu iki üreme biçimi birbiriyle uyumlu değildir. Yunus, fok ve balina balık türleridir ancak çiftleşerek ürerler diğer balıklar ise yumurtlayarak üreme gerçekleştirirler. Yani farklı üreme biçimleri canlıları ayırır yani izole ederek engel oluşturur. Bu durum da canlı türleri arasındaki izolasyon ırkların oluşmasını sağlar.

Sonuç Olarak:

Bu bilimsel somut veriden yola çıkıldığında şu sonuca ulaşmak mümkün. İnsanlar arasında bir izolasyon bulunmadığından, Avrupalı, Asyalı, Amerikalı, Ermeni, Laz, Kürt, Arnavut olan insanlar için farklı ırktan oldukları söylenemez. Çünkü tüm insanların ilk babası “Âdem A.s” olarak kabul edilir ve tek bir “insan ırkı” vardır. İnsanlar arasındaki tensel farklıklar yüzyıllar içerinde gelişmiş ve bulundukları coğrafi etkenler insanların farklı ten renklerinde doğup büyümelerine neden olmuştur. Bu insanlar ortak kültürü paylaşan ve bir arada yaşamayı tercih etmiş kişilerdir. Sosyolojik açıdan farklı ırklara mensup oldukları söylense de biyolojik açıdan söylendiği gibi değildir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER