Eski Ay Adları ve Anlamları

Dört yılda bir oluşturulan bu yıla da ‘artık yıl’ denir. Söz konusu 1 gün ise 4 senede bir Şubat ayına eklenir. Peki siz ayların halk arasındaki eski isimleri hakkında bilgiye sahip misiniz? Gelin birlikte inceleyelim…Eski ay adları ve anlamları

 

Miladi takvim, dünyanın güneş etrafındaki bir tam turuna göre oluşturulan bir zaman çizelgesidir. Bu süre 365 gün 6 saattir. Ancak 6 saatler, dördüncü senede birleştirilerek dördüncü yılı 366 gün yapar. Yani, miladi takvimde üç sene 365, bir sene 366 gündür.

 

Eski Ay Adları

Eski Ay Adları

 

 

 

Bir de Rumi Takvim vardır ki bu da güneşin etrafındaki yıllık harekete göre oluşturulmuştur. Rumi Takvim’de o ayın 14’ü ilk, ertesi ayın 13’ü ise son gün olarak kullanılırdı. Örneğin Zemheri ayı Ocak’ın 14’ünde başlar, Şubat’ın 13’ünde biterdi. 14’ünden itibaren ise Gücük ayı başlardı. Bu, Miladi takvimle Rumi takvim arasındaki 13 günlük farktan kaynaklanıyordu.

 

Eski Ay İsimleri

 • Zemheri : Ocak
 • Gücük : Şubat
 • Mart : Mart
 • Abrul : Nisan
 • Mayis : Mayıs
 • Kiraz : Haziran
 • Orah : Temmuz
 • Meyram : Ağustos
 • Güz : Eylül
 • Gazel : Ekim
 • Koç : Kasım
 • Karakış : Aralık

 

İşte bu yıllar, 4 mevsime, 12 aya bölünür. Bu 12 ayın resmi adları vardır. Ancak resmi adlarının dışında halk arasında da isimlere sahiptir. Bu isimlerin bir kısmı halen kullanılırken bir kısmı kullanılmadığından unutulup gitmiştir.

 

Eski Ay Adları ve Anlamları

Eski Ay Adları

Eski Ay Adları

Örneğin Ocak ayının halk arasında eskiden söylenen hali Zemheri’dir. Zemheri bugün de kuru soğuk olarak bilinen ayazın sık olduğu Ocak ayı için kullanılan bir ifadedir.

Şubat ayı ise Gücük olarak söylenirdi. Gücük, küçük kelimesinin halk arasında söyleniş şekillerinden biridir. Bugün dahi birçok yerde küçük, güççük, göççük şeklinde zikrediliyor. Bu ay, adını muhtemelen en kısa ay olmasından dolayı aldı.

Mart ayının karşılığı yine Mart, Nisan’ın ki ise Abrul’dur. Bu sözcük, muhtemelen Mart gibi, Batı dillerinden geçti. Zira İngilizce’de April, Nisan demektir. Ki bugün Türkçe’nin kollarından olan Azerice’de Nisan ayına halen Aprel deniyor.

Mayıs ayı yine Batı kökenli olup Mayıs olarak adlandırılırken Haziran ayına Kiraz ayı denirdi. Kirazın ürün verdiği ayın Haziran olmasından dolayı, bu adı almıştır. Gerçi bu ay, birçok meyvenin ürün ayıdır ama isim hakkı kiraza nasip olmuş.

 

 

AĞUSTOS HARİÇ DİĞERLERİ FARKLI

Yılın ikinci yarısında Ağustos hariç diğer ayların halk arasında farklı telaffuz edildiği görülüyor. Batı kökenli Ağustos ( Adını Roma hükümdarı Augustus’tan alır) yine Ağustos olarak bilinirken Temmuz, ekinlerin biçilme ayına atfen, biçen eşyanın adıyla, yani orak sözcüğüyle anılırmış.

Eski Ay Adları

Eski Ay Adları

Sonbahar ayları olan Eylül, Ekim, Kasım, mevsimin adına uygun şekilde müsemma kılınmıştır. Bilindiği üzere halk arasında sonbahara güz de denir. Buna atfen Eylül ayı güzün başlangıç dönemi olduğundan İlkgüz, Ekim ayı Ortagüz, Kasım ayı Songüz olarak söylenmiştir. Son olarak Aralık ayı da şanına yakışır bir adla, Karakış ifadesiyle zikredilmiştir.

 

Bu ay adlarının kimi bazı yerlerde halen kullanılıyor. Ancak yeni nesillerde bu kullanımlar gitgide azalmakta. Çünkü gündelik hayatta daha çok resmi kullanımı zikredilen bu ayları, istisnalar dışında sadece köylüler kullanıyor. Gerçi onların arasında dahi kullanımı azalmıştır. Tarih kitaplarında dahi kalsa bu isimlerin bazı kaynaklarda geçmesi bile birçok kimseyi mutlu edecektir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER