Kapat

Erozyon Nedir? Erozyon Önlenebilir Mi?

Vadilerin oluşmasına ne sebep olur? Yağmur fırtınasından sonra akarsular ve göller neden çamurlanır? Bir nehrin dibindeki kayalar neden genellikle yuvarlaktır? Tüm bu soruların cevabı EROZYON! Peki o halde Erozyon Nedir? Erozyon Önlenebilir Mi?

 

Erozyon Nedir

Erozyon Nedir

 

 

Toprak, sağlam ve sonsuz gibi görünen ama aslında binlerce yıllık oluşumun kırılgan ürünü olan doğal bir kaynaktır. Toprağın yüzeyine en yakın olan üst toprak, mahsuller için gerekli besin maddelerini içerir. Rüzgar ve su erozyonu nedeniyle tehlike altında olan bu toprak tabakasıdır. Toprak erozyonu, mahsul verimini olumsuz yönde etkileyebilecek olan toprak verimliliğini azaltır. Aynı zamanda, akıntıların ve nehirlerin düzgün bir şekilde akmasını önleyen ve sonunda sele yol açabilen ağır tortu katmanları oluşturabilen toprak yüklü suyu aşağı akışa gönderir. Toprak erozyonu meydana geldiğinde, tekrar olma olasılığı daha yüksektir.

 

Erozyon Nedir?

Aşınım olarak da adlandırılan erozyon, toprağın bulunduğu yerden başka bir yere rüzgar veya su yoluyla taşınması ve orada birikmesi olayıdır. Erozyonun oluşumu jeolojik bir süreçtir bu süreç doğal veya insan kaynaklı olarak değişmektedir. İnsan kaynaklı olan erozyonda süreç daha hızlı gerçekleşir bu yüzden hızlandırılmış erozyon olarak isimlendirilir. Doğal yollarla meydana gelen erozyon ise jeolojik erozyon olarak isimlendirilmektedir.

Erozyon, Dünya yüzeyinin aşınması sürecidir. Erozyon, rüzgar ve buzul buzu gibi doğal elementlerden kaynaklanabilir. Erozyonun anahtarı “sıvı akışı” denilen şeydir. Su, hava ve hatta buz akışkandır çünkü yerçekimi kuvveti nedeniyle bir yerden başka bir yere akma eğilimi gösterirler. Üçünden sıvı su, erozyonun en yaygın ajanıdır, çünkü Dünya yüzeyinde çok fazla vardır.

 

 

 

Erozyonun Nedenleri Nelerdir?

Erozyonun oluşumuna iklim, topoğrafya, bitki örtüsü, toprak yapısı gibi doğal nedenler etki ederken; yanlış arazi kullanımı, ormanların tahrip edilmesi, meralarda aşırı otlatma, aşırı ve bilinçsiz zirai ilaç kullanımı, tarlalarda bilinçsiz sulama yapılması, araziyi nadasa bırakmak, fazla ve gereksiz gübreleme yapmak, tarlaların hasattan sonra yakılması, bilinçsiz sürüm yapmak, iklime uygun olmayan ekim yapmak insan kaynaklı nedenlerdendir.

 

 

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Erozyonu önlemek için alınabilecek tedbirler şunlardır:

  • Ağaç dikmek,
  • Çiftçilere eğitimler düzenlemek,
  • İklime uygun ekim yapmak,
  • Salma sulama yerine sulamayı yağmurlama veya damlama sulama ile yapmak,
  • Toprak analizine göre gübreleme yapmak,
  • Toprakları nadasa bırakmak yerine ekim nöbeti yapmak,
  • Meralarda aşırı otlatmadan kaçınmak,
  • Sıfır sürüm veya zamanında sürüm yapmak,
  • Tarlaları hasattan sonra yakmamak.

 

 

Erozyon Önlenebilir Mi?

Bitki Örtüsü

Erozyon Nedir

Erozyon Nedir

Bitki Örtüsü Tanımı: Toplu olarak ele alınan, özellikle belirli bir alan veya habitatta bulunan bitkiler.

Bitki örtüsü erozyonu birkaç farklı şekilde önler. İlk olarak, bitkilerin kökleri toprağı yerinde tutar ve yağmur fırtınaları sırasında yıkanmasını engeller. İkincisi, bitki örtüsü, sert yağmurun toprağı yıkamasını engelleyen bir toprak örtüsü sağlar. Son olarak, ağaçlar yüksek rüzgarları önleyebilen rüzgar perdeleri sağladığından, ağaçlar yüksek rüzgarların üst toprağı savurmasını önlemeye yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

Geotekstiller

Erozyon Nedir

Erozyon Nedir

Geotekstiller Tanım: Toprakla birlikte kullanıldığında ayırma, süzme, güçlendirme, koruma veya tahliye etme özelliğine sahip olan geçirgen kumaşlardır.

Geotekstiller erozyonu durdurmaya yardımcı olur. Suyun akıntı ve tortu taşımadan tahliye edilmesini sağlarlar. Stabilizasyon için jeotekstiller kullanılır. Ayrıca aşırı kirliliği önlemeye yardımcı olurlar. Geotekstiller ayrıca dik tepelerin aşınmaya karşı korunmasına da yardımcı olur.

 

 

 

Malç

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Malç Tanımı: Toprağı zenginleştirmek veya yalıtmak için etrafa yayılan bir malzeme (çürüyen yapraklar, ağaç kabuğu veya kompost gibi).

Toprağın yüzeyine yayılan malç, yağmurun toprağa çarpmasını azaltabilir ve rüzgardan koruma görevi görebilir. Malç ayrıca toprağa ne kadar su ulaştığını da sınırlayabilir. Ayrıca tohumları filizlenmeye ve fideleri korumaya teşvik edebilir.

 

 

 

 

İstinat Duvarı

 

Erozyon Nedir

Erozyon Nedir

İstinat Duvarı Tanım: Toprağı veya suyu tutan duvar.

İstinat duvarları, toprağın daha fazla aşağı kaymasını önlemeye yardımcı olan kısa duvarlardır.

 

 

 

 

 

 

 

Erozyon Paspasları

Erozyon Nedir

Erozyon Paspasları Tanım: Hasır, ahşap, hindistancevizi lifi veya diğer uygun bitki kalıntılarından veya bir veya iki tarafında genellikle plastik veya biyolojik olarak parçalanabilen bir ağ bulunan plastik liflerden oluşan koruyucu bir toprak örtüsü.

 Erozyon paspasları, aşınan bir arazi kütlesi üzerine serilir ve tek tek lifler, toprağın aşınmasını önlemeye yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER