Enflasyon Nedir? Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Bir ülkenin yaşadığı ekonomik olaylardan biri enflasyondur. Kısacası, enflasyon belirli bir süre boyunca fiyatların sürekli artmasıdır. Fiyatlardaki artış çeşitli sektörlere yayılırsa o ülkedeki para biriminin değeri düşecektir. Para birimi zaten düşükse, bu da insanların satın alma gücünü azaltabilir. Bu nedenle, bir ülkede enflasyonu kontrol etmek çok önemlidir. O halde enflasyonu nasıl hesaplıyorsun? Hükümet bunun üstesinden gelmek için hangi stratejiyi veya politikayı benimsemelidir? Enflasyon Nedir? Enflasyon Nasıl Hesaplanır? 

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

 

Enflasyon Nedir?

Enflasyon çabalarının nasıl hesaplanacağını ve kontrol edileceğini anlamadan önce, bunların ne anlama geldiğini bilmek güzel.

Enflasyon, belirli bir dönem içinde sürekli olarak gerçekleşen bir ülkede genel fiyat artışıdır.

Fiyat artışı sadece bir veya iki üründe ise buna enflasyon dahil değildir. Bir malın fiyatındaki artış diğer sektörleri de etkilemedikçe etkisi yaygınlaşır.

 

Enflasyon, bir ürün veya hizmetin fiyatını artırma eğilimidir ve genellikle sürekli olarak gerçekleşir. Ülkede çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları artarsa, enflasyon oranı da artacaktır.

 

Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

Bir ülkedeki enflasyonu hesaplamak için birkaç uygun göstergeye ihtiyaç vardır. Temel olarak, elde edilen rakamlar çeşitli kaynaklardan gelmektedir.

Fiyat trendi düşüş göstermeden artmaya devam ettiğinde bu olgunun enflasyon olduğu kesindir. Öyleyse, hükümetin enflasyonu hesaplamak için kullandığı göstergeler nelerdir?

 • Tüketici Fiyat Endeksi, bir tüketicinin bir ürün veya hizmete olan ihtiyacının ortalama fiyatı anlamına gelir.
 • Üretici Fiyat Endeksi, yani üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin ortalama fiyatı.
 • Emtia Fiyat Endeksi, belirli ürünlerin fiyatlarını görmek için kullanılır.
 • Yaşam Maliyet Endeksi, toplum için ortalama yaşam maliyeti göz önüne alınır.
 • Belirli bir dönemdeki GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) fiyat değişiklikleri.

 

Yukarıdaki göstergelerden bazıları bir ülkedeki enflasyonu hesaplamak için kullanılabilir. Bunlardan yalnızca biri de bir kıyaslama olabiliyorsa, tüm göstergelerin bilinmesi gerekmez.

 

Enflasyon Hesabı:

En son TÜFE ile birkaç yıl önceki TÜFE arasındaki farkı hesaplayabilir ve ardından bunu en son TÜFE’ye bölebilirsiniz. Bundan sonra, sonucu 100 ile çarpmanız yeterlidir.

 

2010 Benzin Tüfe : 3,87 TL / litre

2021 Benzin Tüfe: 7,08 TL / litre

 

Hesaplama:

Belirli bir dönem için TÜFE farkı / son TÜFE  x 100

=(7,08-3,87)/7,08 x 100

= 0,453 x 100

= %45,33

 

Yukarıdaki hesaplama örneğinde göre, Türkiye’deki BBM Tüketici Fiyat Endeksine göre 10 yıllık enflasyon % 45,3 ‘ dür. Yani gerçekleşen yıllık enflasyon oranı % 4,53 ‘dir.

Not: Yukarıdaki enflasyon örnektir. 

Yukarıdaki rakam diğer sektörlerdeki TÜFE ile karşılaştırılabileceği için kesin değildir. Bu şekilde enflasyona daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz.

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

 

Enflasyonun Önüne Geçilebilir Mi?

Enflasyonun Üstesinden Gelmeye Yönelik Stratejiler ve Politikalar

Enflasyonla mücadele ciddiye alınmalı ve doğru strateji kullanılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken ilk şey, bir ülkedeki  enflasyonun nedenlerini bulmaktır.

Nedeni zaten biliyorsanız, çeşitli politikalar alınabilir.

1 – Para Politikası

Bu hükümet tarafından alınan politika türünün finans sektörüyle ilgili olduğu anlamına gelir. Bu politikanın amacı toplumda refah yaratmaktır. Birkaç para politikası aşağıdaki gibidir.

 • Nakit Envanter Politikası

Bu politika, Merkez Bankası tarafından dolaşımdaki para miktarını azaltmak için uygulanır. İşin püf noktası, tutarın kontrol edilebilmesi için bankalardaki nakit arzını belirlemektir.

 

 • İndirim Politikası

Bu politika, faiz oranlarını eskisinden daha yükseğe çıkararak gerçekleştirilir. Böylece insanlar

 • Açık Piyasa İşlemleri Politikası

Merkez Bankası, çeşitli menkul kıymetler satarak enflasyonu rahatlatmaya çalışmaktadır. Menkul kıymet satışı, en popüler yatırım araçlarından biri olarak bilinir. Ne kadar çok menkul kıymet satılırsa, toplulukta dolaşan para o kadar az olacaktır.

 

2 – Maliye Politikası

Bu tek politika, devlet gelir ve harcamalarını etkileyerek yürütülür. Bunun gibi politikalar bir ülkedeki enflasyon oranını etkileyebilir. Bazı maliye politikası örnekleri aşağıdaki gibidir.

 • Bütçe Giderlerinin Azaltılması

Enflasyon akışına vurgu, hükümet harcamalarını azaltarak yapılabilir. Böylece, belirli mal veya hizmetlere olan talep azalacaktır. Talep azalırsa fiyat düşebilir.

 

 • Vergi Oranlarını Yükseltmek

Hükümet ayrıca vergi oranlarını artırarak enflasyonu sık sık bastırır. Bu vergi artışı esas olarak şirketler ve hane halkı tarafından hissedilir. Bu sayede ürün veya hizmetlerin tüketim düzeyi düşecektir.

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

Enflasyon Nasıl Hesaplanır

3 – Diğer Politikalar

 • Pazardaki Mal Üretimini Artırmak

Piyasadaki mal sayısını artırmak istiyorsanız, hükümet üretim sürecini iyileştirmek için politikalar yapılabilir. Bu ürünleri üreten şirketlere sübvansiyonlar sağlayarak yapılabilir.

 

 • Bir Ürün İçin Maksimum Fiyatın Belirlenmesi

Para arzını azaltmaya yönelik başka bir politika, belirli mal türleri için maksimum fiyatlar belirlemektir. Bununla birlikte, fiyat sabitlemesi yine de koridor içinde ve gerçekçi olmalıdır. Fiyat artışı mantıklı değilse, bu bir karaborsa veya karaborsa ortaya çıkmasına neden olacaktır.

 

Enflasyon Nasıl Hesaplanır; Enflasyonun nasıl hesaplanacağına ve bunun üstesinden gelme stratejilerine dair bilgiler verdik. Bu nedenle, uygun strateji ve politikayı belirlemede hükümetin rolüne dikkat etmek çok önemlidir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER