Endüstri Analizi Nedir?

Pazar eğilimlerini ve rekabet düzeyini incelemek, işletmeler için önemlidir çünkü gelecekteki stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu nedenle amaçlarına ulaşmak için çeşitli araç ve yöntemler kullanırlar. Endüstri analizi de aynı süreçtir. Bugün endüstri analizini, türlerini, örneklerini inceleyeceğiz…

 

Endüstri Analizi

Endüstri Analizi Nedir

Endüstri Analizi Nedir?

Rekabet faktörü firmaların başarı durumlarını ve başarısızlık durumlarında büyük rol alır ve firmaların gerçekleştirmiş olduğu aktivitelerin durumlarını gösterir. Rekabet stratejisi, endüstri içerisinde bulunan bir firmanın iyi rekabet edebilmesi için o firmanın iyi rekabet edebilmesi için alması gereken konumu ve bu konum içerisinde gerçekleştirmiş olduğu arayışı temsil eder. Rekabet stratejisinin asıl hedefi, bu kurallar ile savaşmaya çalışmak ya da bu kuralları endüstri içerisinde bulunan firmanın çıkarlarına göre değiştirmektir. Endüstri analizi aslında firmaların içinde bulunduğu pazarı değerlendirmesine ve bu değerlendirme koşullarına göre stratejilerine yön vermelerine katkıda bulunan analiz türlerinden biridir.

 

Endüstri analizi ile amaçlanan hedef, sanayiyi geliştirme yolunda adımların tespit edilebilmesi, ekonomik ve siyasi piyasalarda bulunan faktörlerin değerlendirilebilmesidir. Başarılı bir işletmenin endüstri analizi ile endüstri içerisinde bulunan firmaların rekabet güçlerini ölçebilmesi ve bu analizde elde ettiği bilgi bütünlerini ele alarak uzun dönem stratejisi belirlemesi gereklidir. Endüstri analizinde dört büyük majör faktör bulunur ve bu faktörler; tedarikçilerin ve ürünü alacak olan kişilerin durumu, rekabet içerisinde bulunan firmaların durumu ve pazara yeni girecek olan firmaların durumu olarak açıklanır.

 

 

 

Tedarikçilerin Durumu Ne Anlama Gelir?

Firmaların girmiş oldukları endüstri ya da girecekleri endüstrinin içerisinde bulunan hammaddelerin, yan ürünlerin ya da alacakları olduğu hizmetlerin pazar gücünün araştırılmasıdır.

 

 

Endüstri Analizi

Endüstri Analizi Nedir

Alıcıların Durumu Ne Anlama Gelir?

 

Yapılan iş planlamasında firmanın sattığı malın piyasa içerisinde ne kadar istendiğinin ve bu ürünün bu piyasada ne kadar satılabileceğinin araştırılması durumudur. Gelecekte satın alım yapabilecek olan müşterilerin piyasa sürülmüş olan maldan ne beklediklerini ve kalite fiyat oranının ne beklentide olduğunu anlama konusunda araştırma yapılma durumu olarak da tanımlanabilir.

 

Rakiplerin Durumu Ne Anlama Gelir?

 

Firmaların girdikleri ya da girmek için plan yaptıkları endüstrinin içinde bulunan firmalar hakkında araştırma yapılmasıdır. Bu konu hakkında araştırma yapılırken rakiplerin stratejileri değerlendirilmeli ve farklılaşmaya gitme hakkında fikirler sunulmalıdır.

 

Pazara Yeni Girenlerin Durumu Ne Anlama Gelir?

 

Endüstriye girmeyi planlayan firmaların bu sektöre girerken almaları gereken riskleri ve bu riskler hakkında alınması gereken önlemlerin planlanmasını gerektirir. Bu yönde çalışmalar yapılmasını gerektirir.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER