Endüstri 1.0 Nedir? Endüstri 1.0’ın Toplum Üzerindeki Etkisi

İlk olarak Batı ülkelerinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı hem ekonomik hem de sosyal anlamda etkileyen Endüstri Devriminin ilk aşaması Endüstri 1.0 olarak adlandırılmaktadır. Endüstri 1.0, James Watt tarafından 1781 yılında buhar gücünü kullanan bir makine üretilmesiyle ortaya çıkmıştır. Endüstri 1.0 Nedir? Endüstri 1.0’ın Toplum Üzerindeki Etkisi

 

Endüstri 1.0 Nedir?

İlk olarak Batı ülkelerinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı hem ekonomik hem de sosyal anlamda etkileyen Endüstri Devriminin ilk aşaması Endüstri 1.0 olarak adlandırılmaktadır.

Kömür, buhar makinesi, elektrik gibi kaynaklar mekanik güç olarak kullanılarak demir yolu, buharlı gemi, otomotiv, telgraf gibi coğrafi uzaklığı azaltacak yöntemler geliştirilmiştir. Bu durumda Endüstri 1.0 için sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyolojik bir devrim olduğu, hem de küreselleşmenin ilk aşaması olduğu söylenebilmektedir. Kas gücüyle yapılan birçok işin yerini buhar gücünün almaya başlamasıyla ekonomik sistemlerde ve üretimde değişiklikler ortaya çıkmaya başlamıştır.

 

Endüstri 1.0’ın Toplum Üzerindeki Etkisi

Endüstri 1.0 Nedir?

Endüstri Devriminden önce halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta ve tarım dışı üretim tamamen insan gücü ile yapılmaktaydı. Endüstri Devrimi ile buhar gücünün kullanılması ve makineleşmeye geçilmesi ile kas gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır. Nüfusun büyük çoğunluğu kentlere göç etmeye başlamıştır. Nüfusun merkezlerde toplanması ve hızla artması sebebiyle tüketici sayısı da hızla artmıştır.

Bu sebeple makineleşme ve seri üretime dayanan sisteme geçilmiş ve fabrikalaşma artmaya başlamıştır. Köylerden kentlere hızlı şekilde göçlerin gerçekleşmeye başlamasıyla işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde tüm sektörleri etkisi altına alan ve hızla gelişen Endüstri 1.0 sayesinde endüstriyel ürünler uluslararası pazarlara açılmıştır. Ticaret hacminin genişlemesine sebep olan Endüstri Devrimi ile toplumun yaşam kalitesi giderek artmış ve toplu yerleşim yerleri oluşmaya başlamıştır.

Fabrika düzeninde üretim ile birlikte kentleşme ve nüfus, sanayi etrafında toplanmaya başlamıştır. Kentlere yapılan göçler sonucunda insan trafiğin ortaya çıkması, aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi gibi etkiler gözlemlenmektedir.

Endüstri 1.0 Nedir?

Endüstri 1.0 için toplumsal düzende olumsuz etkilerinin bulunduğu da söylenebilmektedir. Sınıfsal çatışmalar, kentleşme sebebiyle gecekonduların ortaya çıkması, mavi yakalı işçilerin yerine beyaz yakalı işçilerin tercih edilmesi sebebiyle işsizliğin artması, hava kirliliği, beslenme sorunları gibi birçok kentsel sorundan bahsedilebilmektedir.

 

Endüstri 1.0’ın İş Gücü Üzerindeki Etkisi

Demir yolunun geliştirilmesi ve uluslararası ticaret hacminin artması ile birlikte daha fazla makine üretilmeye başlanmış ve daha fazla insan çalıştırabilecek şirketler ortaya çıkmaya başlamıştır. Endüstri Devriminin ilk zamanlarında kırsal bölgeden yeni göç eden iş gücü kalifiye yeteneklere sahip olmamakla birlikte, zamanla yetenek kazanmaya başlamıştır.

Kalifiye iş gücünün ortaya çıktığı ve giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandığı bu dönemde paralel olarak iş gücü maliyetleri de artmaya başlamıştır. Makineleşmenin artması ile birlikte üretimin de artmaya başladığı ve iş gücü ihtiyacının azaldığı görülmektedir. Bu durumda makineleşmenin artması, şirketler için iş gücü maliyetlerinin düşmesine sebep olmaktadır.

Endüstri 1.0 Nedir?

Sanayileşmenin giderek artması ve teknolojik gelişmelerinde beraberinde görülmesi ile birlikte, usta-çırak ilişkilerinin işçi-işveren ilişkilerine dönüştüğü görülmektedir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte grev ve sendikaların etkinliği azalmıştır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER