En Önemli Müslüman Bilim İnsanları Kimlerdir?

Bilim insanları denilince akla hep batılı bilim insanları gelmiştir. Günümüzde kullandığımız her şeyin batılı bilim insanları tarafından bulunduğu sanılıyor fakat günlük hayatta kullandığımız birçok buluşun arkasında Müslüman bilim insanları var. Müslüman bilim insanları günümüzdeki birçok şeyin temelini atmış ve bu şeyler günlük hayatın adeta vazgeçilmezleridir. Peki siz en önemli Müslüman bilim insanları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?

 

Müslüman Bilim İnsanları

El Harizmi

En önemli Müslüman bilim insanlarında biri olan Harizmi, matematik, coğrafya, astroloji ve algoritma alanlarında çalışmıştır.  Günümüzdeki birçok şeyin temellerini atmış Farslı bir bilim insanıdır.

Harizmi, Matematik alanında cebirin temellerini atmıştır. Dünya tarihinin ilk cebir kitabı olan “Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap” olan Harezmi’nin kitabında cebir konusu anlatılır. Ayrıca “Hesab-ül Cebir vel-Mukabele” isimli eserinde ise matematik tarihinde ise dünya tarihinde ilk kez birinci ve ikinci derecede denklemlerinin sistematik çözümleri vardır. Bu yaptıklarından dolayı Harezmi, “Cebirin babası” lakabını almıştır.

 

Farabi

Farabi, felsefe, astroloji, müzik vb. alanlarda çalışmalar yapmış önemli bir Müslüman bilim insanıdır. Eserlerinin orijinal dili Arapça olmasına rağmen Farabi’nin etnik kimliği tartışmalıdır. Kimileri onu Türk, kimileri ise Farslı olarak kabul eder.

Farabi, Aristoteles’in eserlerinin birçoğunu Arapça’ya çevirmiş ve bu eserlerin daha kolay anlaşılabilmesini sağlamıştır. Bu sayede hem İslam dünyasında felsefenin temellerini atmış hem de Arapça’nın bir felsefe dili haline gelmesini sağlamıştır.

 

El Biruni

Biruni en tanınmış ve en önemli Müslüman bilim insanlarından biridir. Matematik, astroloji, coğrafya vb. alanlarda çalışmalar yapan Biruni, Harezmi gibi çok önemli Müslüman bir bilim insanı tarafından da eğitildi. Özellikle trigonometri üzerine çalışan Biruni’nin ilk eserinin adı ”Asar-ül Bakiye”. Yaklaşık 180 civarı eser veren Biruni, çok üretken bir Müslüman bilim insanıdır.

 

İbn-i Sina

Fars kökenli en önemli Müslüman bilim insanlarından biri olan İbn-i Sina; tıp, felsefe ve fizik gibi konularda çalışmalar yapmış bir kişidir. Yaklaşık iki yüze yakın eseri olan İbn-i Sina son derece üretken bir kalemdir. Orta Çağ Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinmektedir.

“Büyük Üstad” lakaplı İbn-i Sina, tıp alanında yedi yüz yıl boyunca temek kaynak olarak okutulan El- Kanun fi’t Tıb adlı kitabı ile tanınmıştır.

 

Ömer Hayyam

Müslüman Bilim İnsanları

Ömer Hayyam, özellikle yazdığı rubailerle tanınmış çok ilginç bir filozof, astronom ve şairdir. Evreni anlamak için içinde yetiştiği İslam kültürü anlayışını kendi mantığıyla harmanlayarak çok önemli edebi başarılara imzasını atmıştır. Özellikle rubaileri son derece popülerdir.

 

İbn-i Haldun

Müslüman Bilim İnsanları

İbn-i Haldun, historiyografi, sosyoloji ve iktisat alanlarında çalışmalar yapan son derece önemli Müslüman bir bilim insanıdır. Köklü bir aileden gelmenin verdiği avantajla iyi bir eğitim alan İbn-i Haldun. Yedi ciltlik bir dünya tarihi kitabı ve “Mukaddime” adlı eseri kaleme aldı.

 

Piri Reis

Müslüman Bilim İnsanları

Osmanlı zamanında yaşayan çok önemli Müslüman denizci ve kartograf olan Piri Reis. Amerika’yı çok eski yıllarda haritasında belirten ve “Kitab-ı Bahriye” isimli deniz kitabıyla tanınmıştır.

 

Hezarfen Ahmed Çelebi

Müslüman Bilim İnsanları

Osmanlı Devleti’nde yaşayan çok önemli Müslüman bilim insanı Hezarfen Ahmed Çelebi’dir. İsmail Cevheri isimli çok önemli bir bilim insanının çalışmalarını inceleyip çok detaylı çalışmalarla harmanlamıştır. Ayrıca kuşların uçuşlarını takip etmiş ve Okmeydanı’nda birtakım testler yapmış.

Hezarfen Ahmed Çelebi, bir gün lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden daha önceden yapmış olduğu kanatlar ile Üsküdar’a kadar uçarak çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu sayede Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olmuştur.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER