En Önemli Kadın Filozoflar

Filozof, felsefeyle uğraşan kişiye denir. Filozof denilince akla hep erkekler gelir. Ancak bazı kadın filozoflar var ki, geçmiş yıllarda yaşamalarına rağmen düşünceleri ile günümüze kadar ulaşmayı başarmışlardır. Eski zamanlarda kadınlar ev işleriyle uğraştıkları için filozof olmaları neredeyse imkansızdı ancak bazı kadın filozoflar bu durumdan sıyrılıp düşüncelerini aktarmayı başarabilmiştir. İşte bu içerikte size en önemli kadın filozoflar hakkında bilgiler vereceğiz…

 

En Önemli Kadın Filozoflar

 

Krotonlu Theano

Kadın filozoflar arasında en önemli isimlerden biri Krotonlu Theano’dur. Çünkü Krotonlu Theano, tarihte bilinen ilk kadın filozoftur. M.Ö 500’lü yıllarda yaşayan Krotonlu Theano ile ilgili bazı çevreler Pisagor’un karısı olduğunu düşünüyor. Krotonlu Theano, Pythagoras öldükten sonra okulun yönetimini üstlenerek ne kadar başarılı biri olduğunu kanıtlamıştır. Felsefenin yanı sıra tıp ve matematik alanlarında da çalışmaları vardır. Onun yazdığı düşünülen birçok eser vardır ancak Dindarlık Üzerine eserinin bir bölümü günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Diotima

Sokrates, Diotima’nın hocası olduğunu söyler. Bazı kişiler Diotima diye birisinin olmadığını söyler. Diotima ayrıca bir kahindir. Atina’daki veba salgınını önceden görüp büyük felaketi önlemiştir.

 

Perictione


M.Ö 4. ve 3. yıllar arasında yaşadığı tahmin edilen Perictione, Bilgelik Üstüne isimli eserinde metafizikle ilgili bilgiler vermiştir ve bu alan üzerinde çalıştığı düşünülmektedir. Ancak bu yazıyı Perictione diye biri yazmamıştır diyenler de vardır. Tüm tartışmalara bir yana Perictione’nin “On the Harmony of Women ve “On Wisdom” adlı yazıları günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

 

Hypatia

En Önemli Kadın Filozoflar

M.Ö 4. yüzyıl civarında İskenderiye’de yaşayan Hypatia, Astronom ve Matematikçi olan Theo’nun kızıdır. Kendi okulunu açan kadın filozoflar arasında yer alan Hypatia, yaptığı bu işle ne kadar başarılı bir filozof olduğunu kanıtlamıştır. İskenderiye Kütüphanesi’nde felsefe, matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Yeni Platonculuk öğretisine bağlıdır. Günümüze ulaşan eseri yoktur ancak yaptıkları başarılar ve sözleri sayesinde günümüze kadar ünü ulaşmıştır.

 

Avilalı Teresa

En Önemli Kadın Filozoflar

Rönesans döneminin önemli kadın filozoflarından biri olan Avilalı Teresa, aynı zamanda Katolik bir rahibeydi. San Jose adında ilk manastırı kurdu. Ölümüne kadar ise bu sayı 32’ye çıktı. Katolik Kilisesi’nin ilk mistik teoloji doktorudur ve en önemli isimdir.

 

Mary Astell

En Önemli Kadın Filozoflar

En Önemli Kadın Filozoflar

İlk İngiliz feminist olarak bilinir. “ Eğer bütün insanlar özgür doğmuşsa nasıl oluyor da bütün kadınlar köle olarak doğuyorlar?” sözü en önemli sözüdür. Kadınların da akıl sahibi olduğunu vurgulamıştır. Evlilik kurumuna eleşitiriler getirmiştir.

 

Fatma Aliye Topuz

En Önemli Kadın Filozoflar

En Önemli Kadın Filozoflar

Ülkemizin ilk kadın romancısı olan Fatma Aliye Topuz, romanlarındaki kadın kahramanlarla öne çıkar. Fatma Aliye’nin felsefe tarihini kaleme alması son derece önemlidir. Muhadarat eseri en önemli eseridir.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER