Eğitim Koçu Nasıl Olunur?

Eğitim Koçu Nasıl Olunur? Eğitim koçluğu gün geçtikçe daha çok yaygınlaşan hatta ihtiyaca dönüşen bir kavram haline gelmiştir. Eğitim koçluğunu, her öğrencinin ihtiyaç duyabileceği akademik ve sosyal desteği sağlayan profesyonel bir danışmanlık hizmeti olarak benimsemek artık kaçınılmaz bir durumdur. Bu farkındalığa sahip eğitim kurumları son yıllarda öğrencilerine danışan öğretmen atayarak çocukların akademik ve sosyal gelişim süreçlerini desteklemektedir. Peki, eğitim koçluğu nasıl yapılır?

 

Eğitim Koçu Nasıl Olunur?

Öğrencilerin kişisel ve fiziksel gelişimi, akranları ile uyumu, davranış şekilleri, akademik gelişimi, stres yönetimi, sorun çözme becerileri vb. birçok konuda desteğe ve danışana ihtiyaç duymaları günümüzde daha çok kabul görmektedir. Eğitim koçluğu, her öğrencinin farklı bir birey olduğunu dolayısıyla farklı ihtiyaçlara, isteklere, beklentilere ve hedeflere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Eğitim koçluğu sisteminde; öğrenciye bireysel hedefler belirlenmekte, öğrencinin ailesi, arkadaşları ve öğretmenleriyle ilişkileri düzenlenmekte, yaşadığı stres ve sorunlarla başa çıkma yöntemleri geliştirmekte, zaman yönetimi ve motivasyon düzeyi desteklenmektedir.

Eğitim Koçu Nasıl Olunur?

Eğitim Koçu Nasıl Olunur?

Her bireyin ihtiyaç duyacağı bu unsurlar çocukların kişisel gelişimleri açısından da oldukça önemsenmektedir. Eğitim koçluğu öğrencinin gelişimini desteklerken aynı zamanda aile ile de iletişim kurularak ailenin sürece katkı sağlamasına, öğrencinin okuldaki ve evdeki durumunu tutarlılık göstermesine ve ailenin eğitimde gelişen yeniliklere ve teknolojilere uyum sağlamasına olanak tanımaktadır.

 

Eğitim Koçu Nedir? Nasıl Olmalıdır?

 

Eğitim koçu öncelikle öğrencileri hakkında bilgiler edinerek ve gözlemleyerek onları tanımaktadır. Eğitim koçunun öğrencisini tanıması, öğrencisine doğru sorular sormasını ve öğrencinin kendi yol haritasını eğitim koçu rehberliğinde oluşturmasını sağlamaktadır. Burada eğitim koçunun amacı, öğrenciyi yönlendiren ve onun geleceğini programlayan biri olmak değil her şeyden önce öğrencinin kendisini keşfetmesini sağlayacak olan bir rehber görevi görmek olmalıdır. Tüm bu süreçler doğru anlaşıp uygulandığında öğrencinin akademik ve sosyal becerilerinin doğru bir şekilde geliştiği gözlemlenmektedir.

Eğitim Koçu Nasıl Olunur?

Eğitim Koçu Nasıl Olunur?

Ülkemizde eğitim koçluğuna en çok ihtiyaç duyulan dönemler sınav seneleri olmaktadır. Veliler çocuklarının yoğun stres altında oldukları bu senenin uzman eğitimciler tarafından programlanmasını istemektedirler. Eğitim koçu, öğrencinin akademik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar yaparken öğrencinin kaygı düzeyini dengelemekte, stres ve baskı altında olacağı sınav anında kullanacağı teknikleri öğretmektedir.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER