Edebi Şiir Nasıl Yazılır?

Edebi Şiir Nasıl Yazılır? | Milattan öncelere dayanan ve yazı kültürünün olmadığı devirlerden beri sözlü olarak aktarılan şiir tür olarak çok eskilere dayanır. Dilden ve kültürden kültüre farklılık gösteren şiirin farklı kuralları ve türleri vardır, şiir yazılış ve söyleyiş amaçlarınca çeşitlilik gösterir.

 

Edebi Şiir Nasıl Yazılır?

 

Şiir Nedir?

Şairlerin özlemi, hayalleri, bir duyguyu veya da hayat birikimlerini belirli bir ahenk ile sunduğu, yazı ile ya da söz sanatlarını kullanarak, ritim ve uyum içinde aynı zamanda okuyanlara ya da dinleyenlere estetik bir tat bırakan yazı türüdür. Şiir anlatılmak isteneni belirli bir düzen ve ahenk içinde duygu aktarımıdır.

Edebi Şiir Nasıl Yazılır

Edebi Şiir Nasıl Yazılır

Şiir Nasıl Yazılır?

Şiir yazmak için öncelikle hece vezni ya da serbest heceli mi yazılacağına kara verilmeli. Konu ya da anlatılacak duygu hakkında belirli bilgi ve birikim elde edinilmelidir. Şiir üç ana başlık altında toplanır bunlar; giriş, gelişme, sonuç olarak adlandırılır, şiir bu üç kalıp içerisinde yazılmalıdır. İlk kıtalarda yani giriş bölümünde ana tema işlenir ve okuyuculara sunulur. Daha sonra gelişme bölümüne geçilir bu bölümde detaylar ile okuyucunun dikkati çekilir. Son olarak da sonuç bölümü, aktarılmak söylenmek istenen duygu ve düşünceler nihayete kavuşturulur ve tamamlanır.

 

 Şiir Örnekleri

Edebi Şiir Nasıl Yazılır

Edebi Şiir Nasıl Yazılır

Epik Şiir; konu olarak savaşları, destanları ve kahramanlıkları anlatan şiir türüdür. Coşkuyla dile getirilen bu şiir türü dinleyenleri anlatılanlara karşı istek ve heveslendirir. Epik şiire örnek olarak Mehmet Akif Ersoy, Köroğlu ve Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi şairlerin şiirleri genel kültür olarak bilinmesi gereken bir şiirlerdir.

 

Satirik Şiir; bir olayı ya da konuyu alaya alarak, iğneleyici bir tarzda sunan şiir türüne verilen isimdir. “Gafil Gezme Şaşkın” şiiri örnek verilebilir.

 

Pastoral Şiir; doğanın güzelliklerinin anlatıldığı şiirlerdir. Örnek olarak Kemalettin Kamu’ nün şiirleri verilebilir.

 

Didaktik Şiir; bilgi verici şiirlerdir, öğüt ve nasihat vermek amaçlı yazılır. Örnek olarak Yunus Emre şiirleri ele alınabilir.

 

Lirik Şiir; en yaygın olan şiir türüdür. Seçilen düşünce ya da anlatılmak istenen duygu coşkulu bir dil ile okura aktarılır.

 

Dramatik Şiir; tiyatro eserlerinde kullanılan şiir türüdür. En büyük örneği Shakespeare eserleridir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER