Edebi Çeviri Nasıl Yapılır?

Edebi Çeviri Nasıl Yapılır? Edebiyat kelimesi Arapça bir kelime olan edep sözcüğünden türetilmiştir. Günümüzdeki anlamıyla ise bu kelimeyi ilk kullanan kişi Şinasi’dir. Duygu ve düşünceleri, olayları, durumları, estetik kaygı uyandıracak şekilde, söz ve yazı yoluyla aktarmaya edebiyat denir. Geniş konu dağılımına sahip olduğu için her türlü genel kültür bilgisine edebiyat dalı içerisinde rastlamak mümkündür.

Edebi Çeviri Nasıl Yapılır

Edebi Çeviri Nasıl Yapılır

Edebi Çeviri Nasıl Yapılır

Çeviri Nedir?

 

Bilinen ana dil dışında başka bir dille yazılmış olan herhangi bir eserin, kullanılan ana dille yeniden yazılmasına çeviri denir. Çeviri, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir.

 

Edebi Eser Nasıl Çevrilir?

Bir edebi eser manzum veya mensur/şiir veya düzyazı halinde olabilir. Çeviri yaparken eserin özgün yapısının bozulmaması gerekir. Söz dizimi ve cümle yapılarının bozulmaması gerekir. Çeviriyi yapan kişiyi esere kendi cümlelerini katmadan, kelimesi kelimesine çeviri yapmalıdır. Metin ve yazar hakkında ön bilgi toplanmalı, araştırma yapılmalıdır. Çevirecek olan kişi, konuya hakim olursa çeviri yaparken zorluk çekmez. Çeviri yaparken, noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat etmek gerekir. Yapılan en ufak hatada cümlenin anlamı fazlasıyla farklılaşır.

Edebi Çeviri Nasıl Yapılır

Edebi Çeviri Nasıl Yapılır

Çevirisi yapılan edebi eser eğer manzum yani şiir şeklinde yazılmış bir eserse, önce o şiirin orijinal hali verilmelidir. Orijinal versiyonunun yanına veya altına metnin çevirisi koyulması gerekir. Çeviri yaparken şiir olan eserin daha iyi anlaşılması için bir köşeye bilinmeyen sözcüklerin yazılması gerekir. Bilinmeyen kelimelere anlam verildikten sonra cümlelere anlam verilmeye başlanır. Özgün yapının bozulmaması ve şairin üslubunun değişmemesi ilkelerine özen gösterilmelidir. Şiirde anlatılanlar, geçmişten ve mitolojik efsanelerden alınan konular varsa mutlaka araştırılıp dipnot olarak geçilmeli, okuyucuya açıklanmalıdır. Çevrilen şiirin kafiye yapısı dikkatle incelenmeli ve çevirisi yapılırken bu ayrıntılar unutulmamalıdır.

 

 

Çevirisi yapılacak olan edebi eser eğer mensur yani düzyazı bir eser ise, metnin orijinal hali isteğe bağlı olarak verilebilir. Fakat dört yüz, beş yüz sayfa üzerinde sayfa sayısına sahip bir eser çevriliyor ise, eserin orijinal halinin verilmesine gerek olmayacaktır. Metin çevrilirken kelimesi kelimesine çeviri yapılması gerekir. Kelimesi kelimesine akış ve dizin bozulmadan yapılan her çeviri sağlam ve güvenilir olacaktır. Eğer metinde geçmişten, efsanelerden, teknolojik gelişmelerden, siyasi olaylardan veya o ülkeye özgü şeylerden bahsediliyor ise, çevirmen tarafından iyice araştırılmalı ve dipnot olarak geçilmeli, okuyucuya öyle sunulmalıdır.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER