Drama Nedir? Dramanın Çeşitleri Nelerdir?

Bir Çin Atasözü şöyle der: “İşitirim, unuturum; Görürüm, hatırlarım; Yaparım, öğrenirim.” Bu ata-sözünde de görüldüğü gibi işitme ve görmeden çok,  yaparak öğrenmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Drama Nedir? Dramanın Çeşitleri Nelerdir?

 

 

İşiterek öğrendiklerimizden %13’ü görerek öğrendiklerimizden %75’ini koklayarak öğrendiklerimizden, %3’ünü tadarak öğrendiklerimizden %3’ünü dokunak öğrendiklerimizden %6’sını hatırlarız. Öğrenmeye aktif olarak ne kadar çok duyu organı eklenirse, kullanılırsa öğrenilen bilginin de etkililiğinden, verimliliğinden, kalıcılığından bahsedebiliriz. Ve böylelikle Çin Atasözünün anlamı daha iyi anlaşılır. İşte bu noktada dramadan söz edebiliriz. Peki Drama Nedir?

Drama Nedir?

Drama sözcüğünün tam bir Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. Sözcük olarak yapmak, etmek, eyleme koymak anlamını taşıyan Yunanca “dráō δράω” kelimesinden tüketilmiştir. Tiyatro bilimi içerisinde drama: özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları anlamını taşımaktadır. Türkçe’de “dram” olarak kullanılan sözcük ise Fransızca’da kullanılan “drame” kelimesinden gelmektedir.

“Drame” burjuva tiyatrosu anlamına geldiği halde, Türkçe’de acıklı oyun anlamında kullanılmaktadır. Halbuki dramatik olan ya da drama en geniş tanımıyla insanın insanla her tür dolaysız, doğrudan ilişki, etki-tepki alışverişi gibi durumları ifade eder.

Bu durum insanların yanı sıra, objeler arasında ya da bir manzara da bile olabilir. Kısacası drama, yaşama sanatı dramatizasyon ise olgunlaştırma, yaşanır hale getirmedir.

Dramanın Türleri Nelerdir?

Komedi Drama

Komediler seyirciyi güldürmek ve genellikle mutlu bir son vermek için tasarlanmıştır. Komediler olağandışı durumlarda sıra dışı karakterler yerleştirir ve komik şeyler yapmalarına neden olur. Komedi, doğada alaycı olabilir ve ciddi konularda eğlenebilir. Romantik komedi, duygusal komedi, görgü komedisi ve trajik komedi de dahil olmak üzere birçok komedi alt türü de vardır.

Trajedi Drama

Drama Türleri Nelerdir?

Drama Nedir?

Karanlık temalara dayanarak, trajediler ölüm, felaket ve insan acıları gibi ciddi konuları ağırbaşlı ve düşündürücü bir şekilde tasvir eder.

Farce Drama

Abartılı veya saçma bir komedi formlarına sahip olan bir dram türüdür, karakterlerin kasıtlı olarak aşırı hareket etmeleri ve fiziksel mizahla meşgul oldukları saçma bir dram türüdür.

Melodrama Drama

Abartılı bir drama şekli olan melodramalar, sansasyonel, romantik ve genellikle tehlikeli durumlarla ilgilenen kahramanlar, kahramanlar ve kötü adamlar gibi klasik tek boyutlu karakterleri tasvir eder.

Drama Nedir?

Opera

Bu çok yönlü drama türü tiyatro, diyalog, müzik ve dansı birleştirerek büyük trajedi veya komedi hikayeleri anlatır. Karakterler duygularını ve niyetlerini diyalogdan ziyade şarkı ile ifade ettiklerinden, sanatçılar hem yetenekli aktörler hem de şarkıcılar olmalıdır.

Docudrama

Nispeten yeni bir tür olan docudramas , tarihi olayların veya kurgusal olmayan durumların dramatik portreleridir. Yarı belgesel filmler olarak da adlandırılır.

 

Drama Nedir?

Drama Nedir?

Neden Drama? 

 • Yaratıcılık boyutlarını geliştirir.
 • Sıkılganlık, utangaçlık gibi duygulardan kurtulmak için
 • Kendini özgürce ifade etmek için
 • Estetik beğenileri geliştirmek için
 • Kendini keşfetmek ve geliştirmek için
 • Ruh sağlığını korumak için
 • Düzgün ve anlaşılır konuşabilmek için
 • Öz-güvenin gelişmesi için
 • Daha empati olabilmek için
 • Eleştirel bakış açısı kazanmak için
 • İşbirliği yapabilme beceresini artırır.
 • Toplumsal duyarlılığı arttırmak için
 • İletişim becerilerini arttırır.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER