Din Felsefesi Nedir? Din Felsefesi Detaylı İnceleme

Din ile Felsefe birbirlerini tamamen dışlayan alanlar değillerdir, iki alanın ilgilendiği konular tamamen aynı olmasa da birleştikleri noktalar bulunmaktadır. Ama iki alanında genel olarak birbirlerine zıt oldukları göze çarpmaktadır. Peki Din Felsefesi Nedir? 

 

 

Din Felsefesi Nedir?

Din felsefesi, “dini geleneklerde yer alan ana temaların ve kavramların felsefi olarak incelenmesidir”. Bu tür konulardaki felsefi tartışmalar eski zamanlardan kalmadır ve felsefeyle ilgili bilinen en eski metinlerde görülür.

 

Benzerlikleri; Varlık ve Değer konularının kaynağı ve mahiyeti ile hem Felsefe hem de Din de ilgilenmektedir. Felsefenin teorik ve pratik yanı bulunduğu gibi, Dininde teorik ve pratik yanları bulunur. Son olarak; Din ve Felsefe, Evreni anlama ve açıklama amaçları yönünden de benzemektedir.

Farklılıkları; Dinde bilgilere vahiy yolu ile tanrı tarafından ulaşılır. Felsefe de ise bilgilere akıl ve akıl yürütme yöntemleriyle ulaşılmaktadır. Dinin kaynağı “İlahi”, Felsefenin ise “İnsandır.” Din değişmeye kapalıdır, ortaya konulan kurallara uymak gerekir fakat Felsefe, akıl yürütmeye dayalı olduğu için soru sorar-eleştirir ve değişebilir.

 

Din Felsefesi Nedir

Din Felsefesi Nedir

Din Felsefesi nedir? Tanımı| Din Felsefesi tarafsız ve nesnel olabilir mi?

Din Felsefesi; Din üzerine eleştirel bir şekilde düşünmek, felsefe yapmaktır. Amacı akıl ve akıl yürütme yöntemleriyle beraber dinsel ilkelerin makul ve doğru olup olmadığını eleştirel bir şekilde temellendirmeye çalışmaktır. Üzerine düşündüğü konular, “Tanrı var mıdır? Ahiret var mıdır?” Gibi konular örnek olarak gösterilebilir. Din Felsefesi, bütün dinler üzerine eleştirel bir şekilde düşünmektedir. Herhangi bir dini genel olarak kabul edip, onun üzerine savunma yapmamaktadır. Akıl ve akıl yürütme yöntemleri sonucunda eleştirel bir şekilde yaklaştığı için Dinlerin temel ilkelerini savunabilir veya reddedebilir. Fakat genel olarak bir Din olgusu üzerinden de gittiği içinde Din Felsefesinin tam olarak tarafsız veya nesnel olduğu söylenemez.

Din Felsefesi Nedir

Din Felsefesi Nedir

 

Din Felsefesi, İslam Felsefesi ve Kelam arasındaki farklar nelerdir?

Din Felsefesi ve İslam Felsefesi arasındaki farklar; Din Felsefesi, Din üzerine akıl ve akıl yürütme yöntemleriyle eleştirel bir şekilde düşünerek makul ve tutarlı olup olmadıklarını ortaya koymaktadır. İslam Felsefesi ise, Müslüman filozoflar tarafından felsefe yöntemleri kullanılarak ortaya konulan felsefi düşüncedir. İslam felsefesinin konuları, Din Felsefesinin konuları gibi sistematik değil, filozoflara bağlıdır. İslam Felsefesi, Müslüman filozofların etrafında geliştiği için Din Felsefesi ile bu açıda ayrılmaktadır.

 

 

Din Felsefesinin Geleneksel Konu ve Problemleri Nelerdir?

Din Felsefesi temel olarak; Tanrı’nın varlığı, Tanrı Tasavvurları, Tanrı’nın varlığına deliller, Tanrı ile Alem ilişkisi, Alemin Varlığı, İman sorunu, Ahlak (Değer), Vahiy ve Mucize konuları, Ölüm ve Ölümden sonra yaşam (Ahiret) gibi konularla ilgilenmektedir. Din Felsefesinin alt konu olarak ilgilendiği alanlarda bulunmaktadır. Bu alanlara Dinin, Sanat-Bilim-Siyaset ilişkileri örnek olarak gösterilebilir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER