Dil Nedir? Dil Neden Önemlidir?

Dil Nedir? Dil, insanlar arasında iletişim sağlayan ve bunu devam ettiren bir çeşit araç olarak tanımlanabilir. İnsanın zihninde oluşturduğu bir düşünceyi diğer insanlarla paylaşabilmesi ancak bir sözcük sistemiyle mümkündür. Dağınık ve sistemsiz şekilde ortaya çıkan seslerin belli bir düzen çerçevesinde bir araya gelmesiyle bu sesler değer kazanır ve düşünce alışverişi yapılabilir.

Dil Nedir

Dil Nedir

 

Dil Nedir?

Dil, ağzımızda bulunan kaslı bir organdır. Dil, mukoza adı verilen nemli, pembe bir doku ile kaplıdır. Papilla adı verilen küçük çıkıntılar dile sert dokusunu verir. Papillaların yüzeylerini binlerce tat tomurcuğu kaplar. Tat tomurcukları, beyne giden sinirlere bağlanan sinir benzeri hücre koleksiyonlarıdır.

Dil, sert doku ve mukozadan oluşan ağlarla ağza tutturulmuştur. Dilin ön tarafını tutan ip frenum olarak adlandırılır. Ağzın arkasında dil, hyoid kemiğe tutturulmuştur. Dil, çiğnemek ve yutmak için olduğu kadar konuşma için de hayati önem taşır.

 

 

Dil Neden Önemlidir?

Tarih boyunca insanlığın ulaştığı her türlü miras dil sayesinde gelecek nesillere aktarılma olanağı bulmuştur. Sosyal bir varlık olarak toplumla paralel şekilde değişen ve gelişen dil, toplumun düşünce yapısına ayna tutar. Aynı zamanda bireyleri bir arada tutan milli ve birleştirici unsurlardan biridir.

 

Dil Kültürü Nedir?

Milletlerin tarihleri, destanları, şarkıları, bazı gelenek ve görenekleri, kültürleri dil sayesinde korunma ve ilerleme olanağı bulmuştur. Bugün sahip olduğumuz dünya düzeni tamamen dil üzerine kuruludur. Aile ve arkadaşlık ilişkileri, iş hayatı, hukuk düzeni, siyasi politikalar, ticaret antlaşmaları ve diğer birçok ilişki birer düşüncenin sonucu olarak meydana gelmiştir. Bu düşüncelerin ifade edilmesi ise ancak bir araçla mümkündür.

Dil Nedir

Dil Nedir

 

Dil Nasıl Öğrenilir?

Dil bilmek, doğuştan sahip olunan bir yetenek değildir. İnsanoğlu doğduğu dünyanın içerisinde dili duyar, kavramaya çalışır, taklit eder ve zamanla hangi sözcüklerin hangi kavramları karşıladığı konusunda fikirler geliştirir. Bu fikirler gelişip birbirini tamamlamaya başladıkça dil öğrenimi de adım adım tamamlanmış olur. Yeni doğmuş bir bebeğin kendini ifade etmek için ağlaması veya el çırpması dahi iletişim kapsamında değerlendirilebilir.

Dil Nedir

Dil Nedir

 

Dil Nasıl Geliştirilir?

Dil, özellikle genel kültür noktasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenilen her yeni kelime düşünme sürecini daha farklı perspektiflere yönlendirecek, kavramayı hızlandıracak, düşünceleri daha doğru ifade etmek için zemin hazırlayacaktır. Dili geliştirmek için yapılacak en verimli aktivite okumaktır. Böylelikle bir taraftan yeni kelimeler ve yeni cümle yapıları öğrenilirken bir taraftan da hisleri dile getirmek konusunda farklı yollar keşfedilebilir.

 

​​​​Dili geliştirmenin bir başka yolu da etkili dinlemek ve etkili konuşmaktır. Karşılıklı sohbet halindeyken zihin, diyaloğu yakalayıp doğru şekilde dönüt vermeye odaklanır. Bu durum ister istemez bir beyin fırtınasını beraberinde getirecek ve dil gelişimine katkı sağlayacaktır. Yazmak da dil becerisini ciddi şekilde ilerletecektir.