COVID-19 Sonrası Hava Trafik Yönetiminin Geleceğini Köklü Reformlar Bekliyor

Hava trafik kontrolörleri bir uçağın motorlarının çalıştırılmasında kapatılmasına kadar olan her aşamada pilotlara destek veren, havaalanı pistlerini ve uçakları güvenli mesafelerde tutan havacılık personelidir. Pandemi birçok sektörde ve iş hayatında olduğu gibi hava trafik kontrolörlerinin de çalışma düzeninde değişikliğe sebep olacak. Peki COVID-19 sonrası hava trafik yönetiminin geleceği nasıl değişecek?

COVID-19 salgını, havacılık endüstrisinin her yönünü derinden etkiledi. Birçok devletin ve endüstri paydaşlarının pandeminin erken ve güncel aşamalarında karşılaştıkları zorlukları anlamak için, Uluslararadı Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’ nün Orta Doğu Bölge Ofisi ve
Birleşik Arap Emirlikleri Genel Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA), katılımcıları paylaşmak üzere bir araya gelerek bir web semineri düzenlediler.

15-16 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Webinar, Sivil Havacılık Otoriteleri,Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları (ANSP), Hava Trafik Yönetimi (ATM) tedarikçileri, hava yolları, seyahat acenteleri ve üniversitelerden oluşan 144 organizasyondan 862 katılımcıyı
bir araya getirdi. Amaçları, pandemik acil durum planlaması ve yönetimini, ortak önceliklerin ortak alanlarını tartışmak, önerileri ve çözümleri paylaşmaktı.

3İ’lerin Gücü: İşbirliği, İşgücü ve İletişim

Web seminerinin ilk oturumunda, COVID-19’un seyahat ve turizm, yolcular, trafik ve ulusal ekonomiler üzerindeki etkisi konuşuldu. Zorluklar şunları içeriyor:

● Havacılık bilgisi eksikliği;
● Ağın, acil durumların ve rota alternatiflerinin mevcut kalmasını sağlama ihtiyacı;
● Aşırı uçuş onayları;
● Mürettebat kısıtlamaları;
● Kalifiye personel mevcudiyeti;
ATM altyapısı;
● Radyo Seyrüsefer uçuş denetimi
● Emniyet riski yönetimi

Etkili iletişim ve ICAOMID COVID-19 ve ICAO COVID-19 web sayfalarında sağlanan güncellemeler, MID RPTF platformu, ACAO web sayfası ve CANSO kılavuz materyalleri, Devletlere krize planlama, uygulama ve müdahale konusunda yardımcı oldu. Organizasyonlar arası işbirliği, havacılık endüstrisinin yeniden başlatılmasını ve toparlanmasını desteklemek için COVID-19 sonrası yinelenen çabalardan ve parçalanmış önlemlerden kaçınmak için çok önemlidir. Pek çok havayolu operasyonlarını yeniden başlatmaya başladı ve tüm paydaşlar tedarik zinciri oyuncuları arasında 3İ’lerin sorunsuz bir yeniden başlatmayı sağlamak için çok önemli olduğu kaydedildi.

COVID-19’a galip gelmek için birleşmek

Hava Trafik Yönetimi

COVID-19 salgını boyunca diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri içeren birçok farklı eylem gerçekleştirildi:

● Acil durum planlarını düzenli olarak gözden geçirmek;
● Kaynak optimizasyonu;
● Farkındalık yaratmak;
● Tedarik zinciri üzerindeki etkiyi en aza indirmek için geri dönüş uçuşlarına odaklanmak;
● Yolcu bölmesinde kargo taşımak için havayolu muafiyetleri tanıyarak kargo kapasitesinin genişletilmesi
● Umman ve BAE arasında geçici olarak bazı Hava Trafik Hizmeti (ATS) rotalarının iyileştirilmesi;
● Personelin operasyonlar yeniden başladığında çalışmaya hazır olmasını sağlamak;
● Farklı kriz yönetimi konuları ile ilgilenen farklı komiteler oluşturmak;
● Emniyet riski yönetimi metodolojisine dayalı olarak krizi yönetmek için farklı senaryolar / eylemler tanımlama.

Panel,Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarına (ANSP) gelecekteki kullanıcıların taleplerine hazırlanmak için bu düşük trafik döneminden yararlanmalarını tavsiye etti ve BAE’nin kaynakları / maliyetleri optimize etmek, mevcut prosedür ve stratejileri geliştirmek için Hava
Seyrüsefer Servisi stratejisini iyileştirme girişimini tartıştı. Mevcut stratejileri iyileştirmek için ulusal ve bölgesel düzeylerde işbirliği ile koordinasyonun önemini en hızlı, verimli, uygun maliyetli çözümlerle ileriye giden yolu belirttiler.

Üçüncü Oturum: MID Bölgesi Havacılık Yeniden Başlatma ve Kurtarma

Bu oturum, COVID-19’un hava taşımacılığı ile yayılmasının nasıl azaltılacağı ve temel hava taşımacılığı operasyonlarını sürdürürken zamanı geldiğinde normal operasyonlara düzenli bir şekilde geri dönmeyi sağlarken hava yolcularının ve havacılık personelinin sağlığının
nasıl korunacağına dair konular konuşuldu.

ICAO MID Bölge Ofisi, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla koordineli olarak MID Bölgesi Kurtarma Planı Görev Gücü’nü (RPTF) kurdu. RPTF’nin hedefleri:

● Devletler ve paydaşlar için tek bir bölgesel bilgi kaynağı, Kılavuz materyalleri ve en iyi uygulamalar haline gelmek;
● Bölgede krize müdahale, yeniden başlatma ve toparlanmayı desteklemek ve uyumu teşvik etmek;
● Sınır ötesi yeniden başlatma ve kurtarmayı desteklemek

Çalışmaları dört teknik iş akışını içerir:

Akış 1: Halk Sağlığı Gereksinimleri / tedbirleri ve Havaalanı altyapısı
Akış 2: Operasyonel Güvenlik Önlemleri
Akış 3: Güvenlik ve Kolaylaştırma
Akış 4: Hava Trafik Yönetimi

Dördüncü Oturum: Teknoloji Covid-19’a Karşı

Hava Trafik Yönetimi

Son panel, Teknoloji ileCOVID-19 Salgını sırasında ve sonrasındaki rolüne odaklandı. Burada dünya çapında önde gelen birkaç ANS Tedarikçisi çeşitli konuları tartıştı. COVID-19 Salgını sırasında ve sonrasında ATM’nin İş ve proje tarafına ilişkin fikir verdi. Oturum
aşağıdaki konuları ele aldı:

● Pandemi sırasında Dünya Çapında ATM sistemlerinin dağıtımını ve bakımını yönetmek.
● Dünya çapındaki projelerin kurtarılması yeniden başlaması için COVID-19 sırasında sonrasında planlama ve değişim süreçleri.
● ATM sistemlerinin gelecekteki yolunu gösteren yeni alanların nerede oluşturulduğunu ve mevcut alanların nerede değişebileceğini belirleyin.
● Müşterilerini desteklemek için yakın gelecekte tedarikçiler tarafından hazırlanan lansmanlara bakıldı.

COVID-19, hava taşımacılığı üzerinde üç aşamalı etkiye sahip olacaktır: başlangıç, şimdiki zaman ve gelecek. Pandeminin ilk aşamasında tedarikçiler, personelinin güvenliği ve varlıklarını birinci önceliğe sahip olduğu konusunda anlaştılar. Bu aşamadaki zorluklar esas
olarak tesislerine erişime ve durumun tedarik zincirini nasıl etkilediğine yönelirken, mevcut ve gelecekteki aşamalarda zorluklar hizmet ve yatırım önceliklerini içeriyordu.

Teknoloji nedeniyle, birçok işlev neredeyse anında kaldığı yerden devam etti. Daha önce şahsen gerçekleştirilen faaliyetlerdeki bazı değişiklikler Fabrika Kabul Testlerini (FAT) ve Saha Kabul Testlerini (SAT) içeriyordu. Bunlar uzaktan erişim ve sanal konferans
uygulamaları ile başarıyla gerçekleştirildi.

Panel, yerel ve uzak çözümlerin bir kombinasyonu aracılığıyla ATM sistemleri gibi güvenlik açısından kritik sistemlere desteklerini nasıl sürdürdüklerini açıkladı. Yerel çözümler, fiziksel destek personelini ve müşterilerin bu faaliyetleri tedarikçilerin gözetiminde yürütmesine
olanak tanıyan destek ve bakım eğitimini içeriyordu. Uzak çözümler, güvenli bağlantılar aracılığıyla sistemlere uzaktan erişim sağladı.

Siber güvenliğin rolü, tüm panelistlerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden dolayı artan tehditleri açıklayarak siber güvenliğe yeterince yatırım yapmanın önemini vurgulayarak vurgulandı:

● Siber güvenlik açıklarına yol açan hatalara yatkın hale getiren personel stres düzeylerinin artması.
● Personelin doğru siber güvenlik önlemleri konusundaki bilgisi ve farkındalığının olmaması.
● Hackerların yüksek değerli hedefler olarak görüldükleri için kritik altyapıyı hedeflemeleri.

Pandemi sonrası süreç en çok etkilenen sektörlerden birisi olan havacılık üzerinde ciddi değişiklik yapacak gibi görünüyor


Yorumlar

POPÜLER HABERLER