Çevreleme Politikası Nedir?

Çevreleme Politikası, Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş’ın başladığı dönemden itibaren izlemeye başladığı ve Sovyetler’in II. Dünya Savaşı sonrasında artan etkisini sınırlamayı hedefleyen stratejik doktrine verilen isimdir.

Çevreleme Politikası

Çevreleme Politikası

Çevreleme Politikası Nedir?

Bu doktrin SSCB’nin yayılmacı politikasına karşı askeri, ekonomik ve diplomatik unsurları içeren bir dış politika stratejisidir. 1945 ile 1953 yılları arasında görevde bulunan ABD’nin 33. Başkanı Harry S. Truman yönetimi tarafından uygulamaya konulan doktrin, yayılmacı eğilimi olan komünist yönetimlerin bu eğilimleri sonlandırıldığında kaçınılmaz olarak çökecekleri varsayımına dayanıyordu.

Avrupa’nın doğusunda SSCB’nin kendine bağlı sosyalist uydu devletler kurmasından rahatsız olan ABD, Sovyet yayılmacılığını engellemek amacıyla çeşitli tarihi ve politik sebeplerle Sovyetler Birliğinden çekinen veya uzaklaşmak isteyen devletlerle bir ittifaklar zinciri oluşturarak onu “çevrelemek” istiyordu. Böylece Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Balkan Paktı, Bağdat Paktı, Güney Asya Antlaşması Örgütü (SEATO), Anzus Paktı gibi örgütler bu politikanın ürünleri olarak ortaya çıkmıştır.

Çevreleme Politikası

Çevreleme Politikası

Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşının ardından uygulamaya başladığı çevreleme stratejisinin bir gereği olarak 12 Mart 1947’de Truman Doktrini’ni kamuoyuna açıklayarak Türkiye ve Yunanistan’daki Batı yanlısı hükümetlerin Sovyet baskısına karşı dirençlerini artırmak amacıyla bu ülkelere askeri ve ekonomik yardım programı başlatmıştır.

Çevreleme Politikası ilerleyen yıllarda başta Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) olmak üzere Sovyetleri çevrelemek amacıyla oluşturulan askeri yapıların da düşünsel temeli olmuş, ayrıca ABD’nin başta Vietnam ve Kore’de gerçekleştirilenler olmak üzere, çok sayıda askeri müdahalesinin meşrulaştırılması için de kullanılmıştır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER