Biyoteknoloji Nedir? Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Biyoteknoloji Nedir? Canlı organizma hücrelerinin fonksiyonlarını incelemek ve değiştirmek için kullanılan tekniklerin tümüne Biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikroorganizmaları DNA teknolojisi ile geliştirmeyi hedef edinir.

 

 

 

Biyoteknoloji Nedir?

 

Doğada kendiliğinden var olmayan ya da az bulunduğu için ihtiyaçlarımızı yeterince karşılamayan maddeleri daha fazla üretmek amacı ile kullanılan bir teknolojidir. Kısaca, yaşayan doku ve organlar kullanılarak, uygun koşullarda bazı yöntem ve teknikler uygulanır ve istenilen ürün elde edilir. Biyoteknoloji deyince genetik mühendisliği de akla gelir. Genetik mühendisliğindeki yöntemler, biyoteknolojide araç olarak kullanılmaktadır. Biyoteknoloji, biyolojik bir sistem ya da yapının endüstriyel boyutta kullanılarak üretim yapılmasıdır. Biyoteknoloji insan hayatının kalitesini arttırmayı hedef haline getirmiştir. Bu teknoloji zamanla hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsayan biyoteknoloji birçok sektörde kullanılır. Zamanın hem teknolojik hem bilimsel alanda en önemli faaliyetleri arasına girmiştir. Bilgisayar, makine, elektrik-elektronik mühendisliği gibi meslek gruplarının faydaları ile biyoteknoloji alanında birçok ilerleme sağlanmıştır.

Biyoteknoloji Nedir

Biyoteknoloji Nedir

Biyoteknolojinin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Biyoteknoloji biyokimya, moleküler biyoloji, hücre ve doku biyolojisi kültürü, mikrobiyoloji, genetik, immünoloji, enzimoloji, protein mühendisliği ve biyoproses teknolojileri gibi birçok alanla yakından ilişkilidir. Başta bu bilimler olmak üzere, biyoteknoloji tarım, hayvancılık sanayi, gıda, sağlık ve ecza gibi sektörlerdeki gelişmelere de birçok fayda sağlar. Hayatımızın içinde yer alan  biyoteknolojinin yararları yanında bazı zararları da bulunmaktadır. Biyolojik silah üretiminde biyoteknoloji uygulamalarından faydalanılır. Toksik atıklar oluşturarak çevre ve hava kirliliğine neden olur. Bu nedenle doğal denge ve döngülerde bozulmalar yaşanır. Biyoteknoloji ekosistem üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabilir.

Biyoteknoloji Nedir

Biyoteknoloji Nedir

 

 

Biyoteknolojinin Sağlık Sektöründe Nasıl Kullanılır?

Biyoteknolojinin tıp biliminde erken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine önemli katkıları vardır. Salgın ve bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavisinde, kanser gibi zorlu hastalıkların ve bazı ölümcül hastalıkların tanı ve tedavisinde büyük oranda biyoteknolojiden yararlanılır. Bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin ve bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotiklerin üretiminde kullanılır. Ayrıca genetik hastalıkların azalması ve önlenmesi için alınan kök hücre, biyoteknoloji uygulamaları ile saklanır. Enfeksiyon, otoimmün ve onkoloji hastalıklarının tedavileri başta olmak üzere, birçok alan için ilaç üretiminde ve geliştirilmesinde biyoteknoloji kullanılır. Aşı üretiminde de faydalanılan biyoteknoloji, DNA, sentetik peptid, rekombinant aşı endüstrisininin geliştirilmesinde rol oynar.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER