Bilimsel Yöntem Basamakları Nelerdir?

Bilimsel Yöntem Basamakları Nelerdir? | Bilimsel yöntem bir olgular derlemesinden ibaret değildir. Bilim insanları bu yöntem sayesinde bilimsel araştırmalar yapmaktadırlar. Bilim, kanıtlara ve mantığa dayanan sistematik düşünme biçimidir. Kusursuz olmayabilir ama evreni anlamazın en iyi yoludur. Ancak yaşadığımız evren değişkendir.

Bilimsel Yöntem Basamakları

 

Bu yüzden bilimde, sürekli güncellenmek zorundadır. Bu güncellenen bilgi ölçülebilir ve kanıtlara dayanmak zorundadır.  Bu kanıtları genelleştirirken ve daha ileri tahminlerde bulunmak için kullanırken, mantıksal adımlar izlenmelidir. Mantıksal adımların oluşturduğu sürece bilim adamları, bilimsel araştırma yöntemleri ismini verirler.

 

Bilimsel Yöntem Basamakları Nelerdir?

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilim, disiplinlere göre değişir. Ama genellikle 3 temel adımı vardır. Bunlardan ilki bir hipotezin üretilmesini ve sınanmasını gerektirir. İkinci adımsa elde edilen hipotezi deneylerle sınamak, hipotezi güncellemek yani arıtmaktır. Üçüncü adımsa, eğer mümkünse genelleştirilebilir bir teoriye ulaşmak ve hipotezin neden doğru olduğunu açıklamaktır. Elde edilen verilerden emin olmak için deneyin farklı laboratuvarlarda tekrarlanması önemlidir. Farklı sonuçlar bulunursa hipotez, başlangıçta sanıldığı kadar güvenilir olmayacaktır.

 

Bilimsel Yöntem Basamakları

Bilim Nasıl Çalışır ve Bilimsel Yöntemin Aşamaları Nelerdir?

Bilim yapmanın ilk aşaması gözlemdir. Gözlem, evrensel gerçeklere dayanır. İkinci aşama ise sorgulamaktır. Yapılan gözlemler sorulara dönüştürülür. Üçüncü adımsa literatür taramasıdır. Burada, bilim insanı, daha önce başkalarının bu soruyu sorup sormadıkları araştırır. Aynı sorular ilgili çalışmalarda başka bilim insanları tarafından sorulmuş olabilir.  Dördüncü adımsa artık hipotezi formüle etme adımıdır. Burada sınanabilir bir hipotez yaratmak önemlidir. Bir bilim adamı beşinci adımda sınanabilir öngörüler geliştirmelidir. Bu öngörüler hipotezin içerisinden mantıksal olarak çıkmalı, spesifik ve deneysel olmalıdır. Devam eden aşamalarda bir problem olduğu zaman bu aşamaya tekrar ger dönülebilir. Bu aşamaya yeni ve sınanabilir bir hipotez oluşturma amacı ile geri dönülür.

 

 

Bilimsel Yöntemin İkinci 5 Aşaması ve Sonuç

Bilimsel Yöntem Basamakları

Bilimsel Yöntem Basamakları

Bilim insanları, bundan sonraki adımda deneysel veri toplarlar. Bu da bilimsel araştırma yöntemleri içerisinde altıncı aşamadır. Bu aşamada yapacakları deneylerde, ilgilendikleri sonucun başka bir açıklaması olmamasına dikkat ederler. Bir sonraki aşamaysa veri çözümleme aşamasıdır. Bu aşamada bilim adamları, deney bulgularını istatistiksel olarak çözümlerler. Daha sonra, yapılan deneyde rastgele dalgalanmalar olmadığına emin olurlar.

 

 

Sekizinci aşamada sonuçlar, öngörülere uygunsa hipoteze güven artar. Bu aşamada bilim adamları, hipotezin desteklenip desteklenmediğini kontrol ederler. Yazının başında bilim değişkendir dediğimizi umarım hatırlıyorsunuzdur. Bu yüzden bu aşamada desteklenen hipotezler ebediyen kanıtlanmış olamaz. Ancak ne kadar çok deney kurulan hipotezi desteklerse, hipoteze olan güven o kadar artar. Daha sonraki aşamada, deneyin ilk sonuçları öngörülere uymuyorsa beşinci adıma geri dönülür. Bilim adamları bu aşamada yeni mantıksal ve deneysel öngörüler oluştururlar.

 

 

Son adımsa hakemli yayılardır. Bilim adamları yaptıkları deneylerden çıkan sonuçları yayınlamak için uzmanlara gönderirler. Eğer deney sonucu uzmanlar tarafından kabul edilirse, bilim adamı sonuçlarını yayınlayabilir. Böylelikle bilimsel bilgiye katkı yapmış ve bizim çevremizi anlamlandırmamıza yardımcı olmuş olurlar. Bilim insanları bir konuda kesin bir yargıya varmadan önce yukarıdaki aşamaları kullanırlar. Bilimsel yöntem aşamalarına uygun olmayan araştırmalar ve bulgular, bilim insanları tarafından bilim olarak kabul edilmemektedir.

 

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER