Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

Kişiliğimiz bizim kim olduğumuzdur. Farklı şeylere ve tutumlarımıza karşı fiziksel ve duygusal tepkilerimizi ifade eder. Bizi diğer insanlardan ayıran ve bizi “biz” yapan şeydir. Bu kavramı anlamak, neden olduğumuz gibi olduğumuzu ve yaptığımız şeyleri neden yaptığımızı açıklar. Gelin bu kavramı daha açıklayıcı hale getirelim. Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir? Hayatımızı nasıl etkiler?

 

Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

 

Bir kişinin kişilik tipini tanımlamasına ve tanımlamasına yardımcı olacak çok sayıda test ve anket mevcuttur. Kişiliği tanımlamak için en popüler kişilik testi ve modern modellerden biri beş büyük faktör kuramıdır.

 

 

Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

Bu genellikle Okyanus modeli (İngilizce kısaltmasından dolayı) veya Beş Faktör Modeli (FFM) olarak da bilinir. Bu model, kişiliğin kurucu özellikleriyle tanımlanabileceği kavramından kaynaklanmaktadır. Bu özellikleri tanımlamaya yönelik ilk girişim, 200 tanesinin tanımlanmasıyla sonuçlandı.

Büyük Beşli, adından da anlaşılacağı gibi, birinin kişiliğini tanımlamak için değişen derecelerde kullanılabilen 5 temel özellikten bahseder.

Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

 

Beş Büyük Faktör

  • Açıklık
  • Vicdanlılık
  • Dışadönüklük
  • Uyumluluk
  • Nevrotizm

 

1-) Açıklık

Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik, bir kişinin yeni deneyimlere ne kadar açık ve istekli olduğu ile ilgilidir. Bunlar kültürel, maceracı, estetik ve diğer deneyimleri içerebilir. Bunları denemeye istekli olan bir kişi daha yüksek bir uyumluluk derecesine sahip olurken, yeni şeyler denemekten hoşlanmayan ve statükoyu tercih eden bir kişi bu özelliği daha düşük değerlendirecektir.

Pratik insanlar deneyimlere daha az açıkken, daha yaratıcı insanlar daha açıktır.

Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

Beş Büyük Faktör Kuramı Nedir?

 

2-) Vicdanlılık

Bir kişinin ne kadar özel, titiz ve düzenli olduğu ile ilgilidir. Bu konuda yüksek puana sahip insanlar genellikle zamanında olma, işlerinde çok titiz olma, daha disiplinli olma vb. Daha düşük puana sahip kişiler ise tam tersi olacaktır.

 

 

 

3-) Dışadönüklük

Bu yaygın olarak duyulan bir terimdir. Dışadönüklük, bir kişinin ne kadar soysal ve dışa dönük olduğunun bir ölçüsüdür. Dışa dönükler ve içe dönükler terimlerini sık sık duyduk. Dışadönükler bu özellik için yüksek puan alırlar. Onlarla ilişkili kelimelerden bazıları coşkulu, soysal ve ilgi odağı olmayı sever.

İçedönükler ise nispeten daha çekingen, sessiz ve diğer insanlarla birlikte olmaktan pek hoşlanmazlar.

 

 

 

4-) Uyumluluk

Bir kişinin ne kadar işbirlikçi ve bencil olmadığı, onların uyumluluğunu tanımlar. Daha yüksek bir dereceye sahip insanlar daha işbirlikçi, hoş, olumlu ve özverili hareket etme eğilimindedir. Karşıtları genellikle daha bağımsızdır, işbirlikçi değil, aşırı eleştireldir, kaba ve bencil olabilir. Onlarla anlaşmak genellikle daha uyumlu insanlardan daha zordur.

 

 

5-) Nevrotizm

Bu özellik, bir kişinin duygusal istikrarını ifade eder. Bu oran için daha yüksek bir dereceye sahip olan kişiler duygusal olarak çok istikrarlı değildir. Endişeli olabilirler, çok fazla düşünürler, huysuz ve huysuz, çok güvensiz veya bilinçli olabilirler ve endişeli olabilirler. Ayrıca psikolojik olarak sıkıntıya daha yatkındırlar. Alternatif olarak, bu özellik için düşük derecelendirmeye sahip kişiler daha sakin, toplanmış, güvenli ve istikrarlıdır. Esnek ve rahat olma eğilimindedirler.

 

Doğruluk ve Evrensel Uygulama

Genellikle bu 5 faktörün birinin kişiliğinin tam bir tanımını sağlayamayacağı iddia edilir. Bu modelin savunucuları, bu faktörlerin kapsamlı bir kişilik tanımlayıcı listesi sağlamasa da, en önemli özellikleriyle kişiye genel bir bakış sundukları iddiasıyla yanıt verirler.

 

Model ve özellikleri birçok dile çevrilmiş ve güvenilirliği ve doğruluğu test edilmiştir. Bazı çelişkili kanıtlar olsa da, literatür çoğunlukla bu modelin evrensel olduğunu ve kültürel, yaş, cinsiyet ve diğer ortak farklılıkların üzerinde olduğunu göstermektedir. Ancak bu özelliklerin bazılarının başka dillere çevrildiğinde, özellikle de açıklığın farklı anlamlar taşıyabildiğinden bahsetmemek yanlış olur.

 

Genel olarak, Beş Faktör Modeli hala en yaygın olarak kabul edilen kişilik modellerinden biridir.

Kişilik son derece ilgi çekici bir kavramdır. Yukarıda bahsedilen kelimelerden ve özelliklerden de anlaşılacağı gibi, bu kavramı insanları tanımlamaktan davranışlarını tahmin etmeye kadar her gün hayatımızda uyguluyor ve kullanıyoruz.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER