Bahailik Nedir? Bahai Dininin Kutsal Kitabı Var Mı?

Bahailik, kendinden önce gelmiş tüm dinleri kabul eden ancak kendisinin son din olduğunu ifade eden bir dini inanış biçimidir. Bahailik Nedir? Bahai Dininin Kutsal Kitabı Var Mı?

Bahailik Nedir?

Bahai İnancı, dünyadaki tüm insanları kucaklar.

Bahailik Nedir?

Bahai inancı nispeten yeni bir dindir. 19.yüzyılın sonunda kendini peygamber olarak ilan eden Hz. Bahaullah – (1817-1892) tarafından ortaya çıkmıştır. Bahai inancının mevcut yönetim organı İsrail’in Hayfa kentindedir. Dünyada 6 milyondan az insan, Hindistan (2,2 milyon) ve İran’da (350.000) en büyük takipçi kitlesiyle Bahai inancını benimsemektedir.

 

Bahailik Dini Neye İnanır?

Bahai öğretilerinin temel inancı tüm dünyada dinlerin, toplumun ve insanlığın uyumunu içeren birliktir. Bahailer, dünyada yerleşik birçok dinle sonuçlanan birçok tezahürü olan tek, yüce bir Tanrı’ya inanırlar.

Her din farklı bir Tanrı kavramına sahip olmasına rağmen, Bahai inancı bunun temel olarak kültürel farklılıklara ilgili olduğunu savunuyor. Bahailer için Tanrı birdir ve dünyanın tüm büyük dinleri tek bir inançtır.

Bahai inancı, toplumsal cinsiyet eşitliği, her türlü ön-yargıların ortadan kaldırılması, evrensel zorunlu eğitime duyulan ihtiyaç ve aşırı zenginlik ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi sosyal ve etik konulara odaklanmaktadır.

Bahai inancının mistik öğretileri, yararlı erdemler edinmeye ve ruhsal olarak gelişmeye dayanır ve bu da medeniyetin ilerlemesine yardımcı olur. Metinsel çalışma ve dua, Bahai inancının bir parçası olsa da, günlük yaşamda faydalı işler yapmak daha yüksek bir ibadet şekli olarak kabul edilir.

 

Bahai öğretilerine göre dilencilik ve çilecilik yasaklanmıştır. Kumar, içki ve dedikodulardan da kaçınılmaktadır. Bahai inancı, cinsel ifadenin sadece bir erkek ve bir kadının evliliği içinde kabul edilebilir olduğunu öğretirken, eş-cinsel insanların açıkça dine girmeleri engellenmez.

Genel bir kural olarak, Bahailer diğer üyelerin özel hayatlarına karışmaz ve mahremiyete saygı duyarlar. Bahai inancında atanmış bir din adamları olmasa da, uygulayıcılar yerel ve ulusal düzeyde inancın işlerini yürütmek için kendi dokuz kişilik Spiritüel Meclislerini seçerler.

Bahailik Nedir?

Bahai Dininin Kutsal Kitabı Var Mı?

Bahai inancının Kitab-ı Akdes isminde bir kutsal kitabı vardır. En kutsal kitap anlamını taşıyan bu kitapta; Tevrat, İncil ve Kur’anı Kerim‘de yer alan çeşitli ayetlerin açıklamaları yer almaktadır. Bu eserde ayrıca Bahai inancının öğretileri ve şer’i kuralları da yazılıdır.

Bu eser, Bahaullah tarafından yazılmıştır. Eser Arapça olarak yazılmıştır. 1863 yılında yazılmaya başlanılan bu eser, dinin resmi olarak ilan edilmesinden 1o yıl sonra 1873 yılında bitmiştir.

Bahai inancının ikinci kutsal kabul edilen kitabı da Kitab-ı İkan’dır. Bu eserde Arapça ve Farsça olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eserin 2 gün içinde yazıldığı bilinmektedir.

Bahailik Nedir?

Bahailik Nedir?

Bahai İbadethaneleri Nerelerdedir?

Bahai İbadet Evleri Bahailer tarafından inşa edilen, ancak tüm inanç, din ve inançlara açık olan dua yerleridir.

Özünde Tanrı’nın övgüsü ve ibadetinde bir araya gelen ve başkalarına hizmet eden her toplumda bir İbadet Evi tohumları bulunur.

Şu anda yerleşik her kıta da bir “Ana Tapınak” bulunmaktadır. Bulundukları yerler;

İbadethaneler Hakkında Bazı İlginç Bilgiler

  • Bahai ibadethaneleri dini inançları ne olursa olsun herkese açıktır.
  • İbadethaneler içinde sunumlara, görüşmelere, toplantılara veya vaazlara izin verilmez.
  • Tüm Bahai İbadethaneleri dokuz girişle inşa edilmiştir ve hepsinin içinde ibadethanenin bir parçası olarak yerleştirilmiş “Tüm Şanlıların O Şanı” çağrısının kaligrafik bir temsili olan “En Büyük İsim” in bir versiyonu bulunmaktadır.
  • Tüm Bahai ibadethaneleri dokuz girişle inşa edilmiştir ve hepsinin bir malzeme ile inşa edilmiştir. Tüm Bahai ibadethanelerinin yapısal gereksinimleri bir kubbeye sahip olmaları, yuvarlak olmaları ve dokuz kenarı olmalarıdır. Kapılar, dünyanın büyük dinlerini temsil etmektedir.
  • İlk Bahai İbadet Evi bugünkü Türkmenistan’ın Aşkabat şehrinde inşa edildi ve Sovyet yetkililerinin eline geçmeden önce 20 yıllık bir geçmişe sahipti. Modern tarihin en ölümcül depremlerinden birinin ardından yıkılmıştır.

Bahai ibadethanelerinin hakkında daha fazla bilgi edinmek için linke tıklayabilirsiniz.

 

 

 

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER