Astronomi Nedir?

Astronomi Nedir? Astronomi gök bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gök cisimlerinin gelişimleri ve kimyasal özelliklerini açıklamayı hedeflemektedir. Tarihin başlangıcından itibaren bu zamana kadar evreni anlamlandırma ihtiyacını benimsemiş bulunmaktadır. Astronomi böylelikle eski bilim dalları arasında yerini almaktadır. Astronomi günlük hayatımızda birçok faydaları bulunmaktadır. Ancak insanlar tarafından hep göz ardı edilmektedir. Günümüzde meydana gelen kozmik ya da meteorolojik değişiklikler astronomi sayesinde meydana gelmektedir.

Astronomi Nedir

Astronomi Nedir

Astronomlar yapmış oldukları keşifler sayesinde tıp ve iletişim teknojileri gibi birçok önemli alanlarda önemli gelişmeler sağlamaktadırlar. Aynı zamanda astronomi, yıldız ve gezegenlerin gökyüzünde meydana gelen konumları da ölçmekten ibaret olmamaktadır.

Astronominin Faydaları

Modern toplum astronominin önemini göz ardı etmesiyle birlikte aslında birçok faydası bulunmaktadır. Zaman, iletişim ve seyahat yüzyıllar öncelerinde astronomi sayesinde meydana gelmektedir. Modern dünyada astronomi sayesinde pek çok ilerleme meydana gelmektedir. Ancak astronominin medeniyete ve modern insana faydalarını şu şekilde açıklayabiliriz.

Zaman

Geçmiş zamanlarda insanlar zamanı söylemek adına kutup yıldızları ve büyük aydan faydalanmaktadırlar. Modern saatler icat edilmeden önce zamanı güneş saati ile toplum tarafından ölçülmekteydi. Ancak günümüzde kullanmış olduğumuz zaman kavramları gök bilimcilerin keşifleri doğrultusunda hesaplanmış bulunmaktadır. Yıl, Dünyanın Güneş etrafında dönmesi doğrultusunda hesaplanmaktadır. Aylar ise Ay’ın döngüsü doğrultusunda hesaplanmaktadır. Bir gün ise dünyanın güneş referansları sayesinde kendi etrafında döndüğü süre baz alınmaktadır.

İletişim

Astronomi Nedir?

Radyo teknolojisi ve sinyal teknolojileri dünya ve Ay’ın gözlemlenmesi sonucunda meydana gelen bilgiler doğrultusunda geliştirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet ve GPS teknolojisi de bu doğrultular sayesinde ilerlemiş ve sonucu ortaya çıkarılmış bulunmaktadır.

Denizcilik ve Yön Bulma

Geleneksel pusulaları geliştirilmesi gerçekleşmeden önce yolunu yıldızlara bakma doğrultusunda bulmaya çalışılmaktaydı. Güneş Haçı, Büyük ayı ve kraliçe takım yıldızı, koltuk takım yıldızı yüzyıllar geçmesi doğrultusunda bu amaçlar doğrultusunda kullanmaya devam edilmiştir. Güneş, ay ve gezegenler de yön bulma konusunda yardımcı unsurlar arasında bulunmaktaydı. Gökyüzünde bulunan cisimler ve ufuk çizgileri arasında belirlenen açılar doğrultusundan nerede olduğunuza dair hesaplama yapabilirsiniz.

Dünyanın Korunması

Kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve meteoritler Dünya’nın atmosferi içerisinde bulundukları anlarda yanmasıyla tehlike içerisine girmeyeceklerdir. Çarpışma riskinin az olmasıyla birlikte teoriler sonucunda bir ihtimal olarak göz ardı edilmesi doğru olmayacaktır. Astronomlar bu konuda gerekli tedbirleri almak adına gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktadırlar

Tıp

Astronomi Nedir

Astronomi Nedir

Doktorlar ve astronomi teknikleri birbirine benzer olmasından dolayı aynı yolda buluşarak yolları kesişmektedir. Böylelikle uzaktaki az ve zor görünen cisimleri iyi görünmesi maksadıyla yüzyıllarını veren astronomi, tıp alanında kendini geliştirerek birçok hastalığın erken teşhis edilebilmesine önemli katkılar sağlayarak gündemimize gelmektedir. Radyo astronomu Nobel ödülü alarak ön plana çıkan Martin Ryle’ın geliştirmiş olduğu teknikler arasında bugünlerde hepimizin dikkatini çekmek amacıyla CT, MR ve PET görüntülemelerinin temelini oluşturmak adına ön plana çıkmayı başarmış bulunmaktadır.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER