Arz ve Talep Nedir? Arz – Talep Arasındaki Fark Nedir?

Ekonomide arz ve talep, piyasadaki fiyatların belirlenmesini açıklamak için kullanılan bir teoridir. Çeşitli emtia ve hizmetlerin fiyatları bu ürünlerin ne kadar talep gördüklerine ve kıt olup olmadıklarına veya kolayca bulunup bulunmadığına bağlı olacaktır. Arz ve talep yasasını analiz ederek, piyasanın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirsiniz. Peki Arz ve Talep Nedir? Arz – Talep Arasındaki Fark Nedir?

Arz ve Talep Nedir?

Arz ve talep yasası, çeşitli malların satıcıları ve alıcıları arasındaki ekonomik ilişkidir. Arz ve talep teorisi, bir ürünün fiyatının bulunabilirliğine ve alıcıların talebine bağlı olduğunu belirtir. Ürünün fiyatı yüksekse satıcılar daha fazlasını piyasaya arz edeceklerdir.

Ancak, fiyatı yüksek tutmak, alıcıların ürün hakkındaki düşüncelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Müşteriler ürünün yüksek fiyata değdiğini düşünmezse, daha uygun fiyatlı bir seçenek satın almaya başlayabilirler. Daha yüksek bir fiyat, daha düşük bir talebe yol açabilir ve bu da arzın düşmesine neden olabilir.

 

Arz Nedir?

Arz, ürün ve hizmetlerin fiyatları ile piyasadaki bulunabilirliği arasındaki ilişkidir. Fiyatlar yükselir ve yüksek kalırsa, satıcılar kar elde etmek için ürünü daha büyük miktarlarda tedarik edeceklerdir. Arz, talebe ve fiyat değişikliklerine bağlıdır ve bunlara hızla uyum sağlar. Talep ve fiyattaki değişiklikler mevsimlik, geçici veya kalıcı olabilir ve satıcı arzını buna göre ayarlamalıdır.

Arz ve Talep Nedir?

Arzı etkileyen faktörler nelerdir?

Aşağıdaki faktörler arzı etkileyebilir:

 • Üretim kapasitesi
 • Üretim maliyeti
 • Rakipler
 • Malzemelerin mevcudiyeti
 • Tedarik zinciri

Üretim kapasitesi

Üretim kapasitesi, kaynak girdisine kıyasla ürün çıktısıdır. Pazar talebinde bir artış varsa, üretici daha fazla tedarik sağlamak için üretimi artıracaktır.

Üretim maliyeti

Üretim maliyetleri; malzemeler, çalışan ücretleri ve elektrik ve su gibi kamu hizmetleri gibi üretim giderleridir. Üretim maliyetleri yüksek olursa ürün pazar fiyatları yükselecektir. Pazar yüksek fiyatları sürdürebilirse, arz artacaktır. Olmazsa, arzda bir azalma olacaktır.

Arz ve Talep Nedir?

Arz ve Talep Nedir

Rakipler

Rakipler, aynı ürün veya hizmeti benzer fiyat aralığında üreten şirketlerdir. Rakipler, tüketiciler alternatifleri seçerse bir şirketin makul bir fiyata ürün tedariği üretmeye devam etmesini zorlaştırabilir. Daha iyi bir pazar sonucu elde etmek için üretimi azaltabilir veya diğer mallara çeşitlenebilirler.

Malzemelerin mevcudiyeti

Ucuz hammaddelerin mevcudiyeti, üretimin ve ürün arzının artmasına yardımcı olabilir. Hammaddeler kolayca bulunmazsa veya çok pahalıysa, üretim azalacak ve pazara arzın azalmasına neden olacaktır.

Tedarik zinciri

Üretici, hammadde tedarikinden ürünün üretilmesine ve pazara bağlı aşamada taşınmasına kadar üretim sürecinin her aşamasında iyi yönetilen, uygun fiyatlı ve güvenilir bir tedarik zincirine sahip olmalıdır. Bu, tüketici talebini karşılamak için verimli bir pazar arzı sağlayacaktır.

Arz ve Talep Nedir?

Arz ve Talep Nedir

Talep nedir?

Talep, tüketicilerin satın almak istedikleri ve bir dizi fiyattan satın alma gücüne sahip oldukları malların sayısını ifade eder. Belirli bir fiyat noktasına kadar, emtia talebi tutarlı kalacaktır. Ancak bu noktanın ötesinde, alıcılar ürünleri çok pahalı bulacak ve bunlara olan talep düşecektir.

Talebi etkileyen faktörler nelerdir?

Talebi etkileyen faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Ürün fiyatı
 • Alıcı geliri
 • Alıcı tercihi
 • Alıcı beklentisi
 • Mevcut ikameler
 • Tamamlayıcı ürünler
 • Market boyu

Ürün fiyatı

Bir malın fiyatı arttıkça, tüketicinin ona olan talebi azalır. İnsanlar daha az pahalı mal satın alacak ve diğer daha ucuz seçenekleri bulmak için etrafa bakacaktır.

Alıcı geliri

Alıcının geliri, satın alma kapasitesini ve bir ürüne olan talebini belirleyecektir. Gelirdeki bir artış, daha yüksek bir satın alma kapasitesine ve talebin artmasına neden olurken, gelirdeki bir azalma satın alma kapasitesi ve talebini düşürür. Gelir ve mal kalitesi arasında da bir ilişki vardır.

Kaliteli mallar, gelirdeki artışla birlikte talepte bir artış yaşayacak ve daha az mal, talepte bir düşüş yaşayacaktır. Bununla birlikte, gelir düşerse, kaliteli mallara olan talep azalacak ve ucuz mallar için artan bir talep olacaktır.

 

Alıcı tercihi

Trendlerdeki değişiklikler, toplumsal gelenek ve alışkanlıklardaki değişiklikler gibi alıcıların bir ürüne yönelik tercihlerini de etkiler. Popüler ürünler artan taleple karşılaşacak, ancak bu, eğilimler değiştiğinde hızla değişebilir.

Arz – Talep Eğrisi Arz ve Talep Nedir

Alıcı beklentisi

Alıcılar, yakın gelecekte kıt, mevcut olmayan veya daha pahalı olacağını düşünürse bir ürüne olan talep artabilir. Beklentilerine göre, şimdiki zamanda daha fazlasını alıp stoklayacaklar, bu nedenle mevcut talep ile gelecekteki fiyatlandırma arasında kesin bir bağlantı var.

Mevcut ikameler

Belirli bir meta daha pahalı hale gelirse, ikame metalara olan talep artacaktır. Örneğin, her zaman belirli bir tür tahıl satın aldıysanız ve fiyatı karşılanamaz hale gelene kadar artarsa, benzer, daha ucuz bir tahıl türü almaya başlayabilirsiniz. Sonuç olarak, daha ucuz ve mevcut tahıllara olan talep artacaktır.

Tamamlayıcı ürünler

Tamamlayıcı ürünlerle, birinin fiyatındaki artış, diğerine olan talebin düşmesine neden olabilir. Zira fiyat artışı her iki ürünün bir arada kullanılmasını zorlaştıracak. Örneğin, baskı mürekkep kartuşlarının fiyatları katlanarak artarsa, bir yazıcı kullanmak pahalı olur ve yazıcılara olan talep azalır.

Market boyu

Bir pazarın büyüklüğü, mevcut ürünleri satın alan alıcıların sayısını belirler. Pazar büyüklüğü küçükse, alıcılar sınırlı olacak ve emtialara olan talep düşük olacaktır. Pazar büyüklüğü büyüdükçe, ürünler için daha fazla alıcı olacak ve bunlara olan talep artacaktır.

Belirli bir yaştaki alıcıların pazarında bir artış olursa, bu yaş grubunun normalde ihtiyaç duyduğu emtialara talep artacaktır. Örneğin belli bir bölgede doğum oranlarında artış olursa bebek maması ve benzeri ürünlere talep artacaktır.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER