Arkeoloji Nedir? Farklı Arkeoloji Türleri Nelerdir?

Arkeoloji, geçmiş hakkında bilgi edinmek için insan kalıntılarını ve nesneleri analiz eden bilimsel bir disiplindir. Tüm arkeoloji türleri, insanlar tarafından kullanılan çoğu fiziksel nesneyi içeren maddi kültür çalışmasına dayanmaktadır. 

 

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji tanımı; Arkeoloji çalışması geçmişin incelenmesidir, ancak daha spesifik olarak geçmişin insan faaliyetlerinin incelenmesine verilen isimdir.

Arkeoloji, diğer bilimlere kıyasla kendi başına benzersiz bir çalışmadır.

Antropoloji, biyoloji ve dilbilimin yan çalışmasıdır. Arkeologlar, değerli herhangi bir şeyle karşılaştıklarında, harabelerde veya eski uygarlıklarda bulunan her türlü eseri her zaman ararlar; bu kültürü deşifre edebileceklerinin modellerini oluşturmaya başlarlar.

Arkeolojinin çok çeşitli farklı alt alanları içerebileceğini biliyor olabilirsiniz: paleoarkeoloji, zooarkeoloji, paleopatoloji, arkeobotanik…

Göbeklitepe

Göbeklitepe  Şanlıurfa

Göbeklitepe’nin Büyülü Dünyası

Arkeoloji Türleri Nelerdir?

 • Biyoarkeoloji : Arkeolojinin biyolojik yönlerinin incelenmesidir.

 • Primatoloji : Primatların özellikle insanlarla ve insanlarla olan ilişkilerinde incelenmesidir.

 • Paleoarkeoloji : Primatolojiye benzer şekilde, paleoarkeoloji, insan evrimi çalışmasına odaklanır.

 • Paleopatoloji : Eski hastalıkların incelenmesidir.

 • Osteoarkeoloji : Arkeolojik alanlardan gelen insan iskelet kalıntılarının incelenmesine verilen isimdir.

 • Adli Arkeoloji : Suç mahallerini araştırmak için arkeolojik saha yöntemlerini kullanan çok özel bir alandır.

 • Zooarkeoloji : Arkeolojik alanlardaki hayvanların kalıntılarını inceler.

 • Arkeobotanik : Bitkilerin geçmişte insanlar tarafından nasıl kullanıldığını araştırır.

 • Çevresel Arkeoloji : İnsanların ve hayvanların çevrelerindeki değişimi inceler.

 •  Tarihsel Arkeoloji : Her ikisi de insan geçmişinin yaşayışlarını ve bulundukları zamanın nasıl olduğunu inceler.

 • Paleolitik Arkeoloji : Paleolitik arkeoloji taş aletlerin olduğu gelişmiş teknolojinin olmadığı dönemi inceler.

 • Klasik Arkeoloji : Antik Yunan ve Antik Çağ arkeolojisinin incelenmesi anlamına gelir.

 • İncil Arkeolojisi : İncil arkeolojisi, zaman dilimlerini ve coğrafi konumları incelemekle ilgilenen bir alandır.

 • Sualtıarkeolojisi : Su altında kalmış olan tarihi yaşanmışlıkları inceler.

 • Arkeoastronomi : Astronomik olayların geçmiş insan kültürlerini nasıl etkilediğini incelemektedir.

 • Jeoarkeoloji : Arkeolojik alanların jeolojik yönlerini inceler.

 

Arkeoloji Türleri

Arkeoloji Türleri

 • Peyzaj Arkeolojisi : Peyzaj arkeolojisi, insanların arazileriyle etkileşime girme ve peyzajlarını değiştirme şeklini inceler.

 • Uydu Arkeolojisi : Arkeolojik alanları, manzaraları ve özellikleri genellikle büyük ölçekte keşfetmek ve incelemek için uydu görüntülemeyi kullanan yeni bir arkeoloji alt alanıdır.

 • Deneysel Arkeoloji : Arkeologlar bazen eski teknoloji hakkında daha fazla şey öğrenmek veya antik teknoloji hakkında bir teorinin geçerli olup olmadığını görmek için deneyler yaparlar.

 • Saha Arkeolojisi : Saha arkeolojisi, arkeolojik çalışmalardan veya laboratuar, müze, kütüphane, arşiv vb. İçinde yapılan çalışmalardan ayırt etmek için kullanılır.

 • Sözde Arkeoloji : Sözde arkeoloji, insanla ilgili bir dizi komplo / teoriye verilen addır.

 

 

Her arkeoloji türü aynı hedeflere sahipken, bazı uzmanlıkların kendine özgü zorlukları vardır.

Sualtı arkeolojisi; denizin altına batmış gemi enkazları veya kalıntıları ile ilgilenir.

Etno arkeolojisi; tarihi eserlerin incelenmesini mevcut yaşayan kültürlerin incelenmesiyle birleştirirken, hava arkeolojisi tarihi bir alana yeni bir bakış açısı kazanmak için uydulardan ve uçaklardan gelen görüntüleri kullanır.

 

Arkeoloji Türleri

Arkeoloji Türleri

Sualtı veya deniz arkeolojisi genellikle özel ekipman ve bilgi gerektirir. Bu, karadan erişilemeyen gemiler veya antik mimari alanlarla ilgilenen arkeoloji türlerinden biridir. Çoğu gemi enkazı, bir kültürün ticareti veya askeri tarihi hakkında önemli bilgiler içerir. Bazı durumlarda, soğuk su, eserlerin korunmasına yardımcı olabilir ve geçmişe benzersiz bir bakış açısı sağlayabilir. Deniz arkeologları, su altındaki bir alanı haritalamak için genellikle dalış ekipmanı, su geçirmez kameralar ve hatta su altı robotları kullanır.

 

Çoğu arkeoloji türü esas olarak geçmişe odaklanır. Etno-arkeoloji biraz farklı bir yaklaşım benimsiyor ve tarihsel içgörü kazanmak için yaşayan grupları incelemeye çalışıyor. Bu yöntemle, araştırmacılar genellikle antik bir grubun doğrudan torunlarıyla zaman geçirir ve gözlemlerini arkeolojik referansı geliştirmek için kullanırlar. Etno-arkeolojiye bir örnek, Afrika’da ilkel bir kabile ile yaşayan ve mızrak inşa etme yöntemlerini benzer antik aletlerin arkeolojik buluntularıyla karşılaştıran bir bilim adamı olabilir.

Arkeoloji Türleri

Arkeoloji Türleri

Uçaklar ve uydular gibi teknolojik gelişmeler, yeni arkeoloji türlerine yol açtı. Araştırmacılar, bir yeri yukarıdan inceleyerek, çevredeki manzara bağlamında bir yer görebilirler. Bu, uzmanların ülke ile insan yapımı bir yapı arasındaki ilişkiyi görselleştirmesine yardımcı olur.

Hava arkeolojisi; daha önce görünmeyen ayrıntıları veya özellikleri de ortaya çıkarabilir. Arazi varyasyonlarının yarattığı gölgeler, gömülü nesnelere ipuçları sağlayabilir.

 

Bazı durumlarda, hava arkeolojisi bir yeri görmenin tek yoludur. Örneğin Peru’nun Nazca çölündeki antik jeoglifler neredeyse yerden görünmez. Bir kuş bakışı, 1930’lardan önce gözlemcilerin bilmediği şekilleri ve tasarımları ortaya çıkarır. 21. yüzyılda, gelişmiş görüntü uydularının mevcudiyeti, arkeologların birçok oluşumu ayrıntılı olarak incelemesine olanak sağlamıştır. Bazı arkeologlar, kızılötesi uydu görüntülerini gözden kaybolan nesneleri ve daha önce gizlenmiş olan ilgi çekici yerleri keşfetmek için kullanırlar.

 

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER