Arabuluculuk Nedir? Ücretli Midir? Arabuluculuya Nasıl Başvurulur?

Bilindiği üzere hukuk sistemimizde ortaya her sene yeni kavramlar çıkmakta. Bunlardan birisi de 01 Ocak 2018’de hayatımıza giren Arabuluculuk sistemi. Arabulucuya başvurmak iş hukuku alanına giren bir takım uyuşmazlıklarda dava şartı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu şu anlama geliyor; toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmelerinde taraflar arası ortaya çıkan işçi-işveren alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, kötü niyet tazminatı, hafta tatili ve resmi tatil alacağı, işe iade gibi temel işçi-işveren uyuşmazlıklarında iş mahkemesine gitmeden önce mutlaka başvurulması gereken bir makam.

Arabuluculuk

Arabulucuya Başvurmak Ücretli Midir?

Arabulucuya başvuran kişilerden herhangi bir ücret alınmaz. Eğer görüşme uyuşmazlıkla / anlaşmazlıkla sonuçlanırsa iki saate kadar olan ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Anlaşmazlık durumunda iki saati geçen her saat için Adalet Bakanlığı asgari ücret tarifesindeki tutar üzerinden taraflarca ödenir. 2020 yılı için arabulucu ücretleri, başvuru şart ve şekillerine göre değişkenlik gösterdiğinden Adalet Bakanlığı internet sitesinden kontrol edilerek öğrenilmelidir. Örneğin 2020 yılı iş davaları uyuşmazlıklarında saat başına 170 TL. olarak iletsek de aile davalarında farklı, iş davalarında duruma göre farklı olabilmektedir.  Anlaşma olursa yüzde üzerinden, anlaşma olmazsa saat ücreti üzerinden hesaplama ve tahakkuk yapılır.

Arabuluculuk

Eğer taraflardan biri arabuluculuk görüşmelerine mazeretsiz olarak katılmaz ise davayı kazansa dahi arabuluculuk ücretini ödemek zorunda kalır, yargılama giderleri de üzerinde bırakılır. Yani arabulucu davetine mutlak katılım sağlamalı.

Arabuluculukta anlaşma sağlanırsa ve aksi bir şart belirtilmemişse ücret taraflarca müştereken karşılanır. Dilerse işveren tarafı arabulucu ücretinin tamamını da ödeyebilir. Ayrıca anlaşma sağlanırsa bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak aynı zamanda ilam (Mahkeme kararı gibi) yerinde de geçer.

Arabuluculuk

Arabuluya Nasıl Başvuru Nasıl Yapılır?

Arabulucuya nasıl başvurulur sorusunun cevabı ise, adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvurmaktır. İşyerinin bulunduğu ilde başvuru yapılması da bir ön şarttır. Peki, adliyede arabuluculuk yoksa nereye başvuru yapılır sorusunun cevabı ise; arabulucu sıfatı olarak görevlendirilmiş sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvuru yapılır. Adliye girişinde bulunan memurlar bu konuda sizleri yönlendirme yapacaklardır. Bundan sonraki süreçte ilgili büro, süreç konusunda sizleri yönlendirecek ve bazı önemli tarihler belirleyecektir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER