APA Nedir? APA Stili Yazı Nedir?

APA Nedir? APA Stili Yazı Nedir? APA stili yazı türü, bir makale çeşitliliğidir.  Bu makale çeşitleri genelde üniversitelerin, özel kurumların ve üniversite öğrencilerinin tez çalışmalarında veyahut bu bağlamda ki çalışmalarının  hazırlanabildiği yazı stilidir. Bu makalelerde bir yazar ele alınır,  bilimsel yazıları içerir. 

APA Nedir?

APA Nedir?

Aslında APA yazım Stili’nin özüne bakarsak, APA Stili Yazı  sosyal alanlarda ve bilimsellik ortamlarında bilim insanlarına dair geliştirilen ve bilimsel makalelerde kullanılan bir yazı stilidir.

 

APA Nedir?

APA Stili Yazı Hangi Konularda Ve Nerelerde Kullanılır?

 • Okullarda verilen dönem ödevlerinde kullanılabilir.
 • Herhangi bir araştırma raporunda kullanılabilir.
 • Deney ve Gözlem yazılarında kullanılabilir.
 • Teorik yazılarda kullanılabilir.
 • Vaka yazılarında kullanılabilir.
 • Mitolojik yazılarda kullanılabilir.

Apa Stili Makale Nasıl Olmalıdır?

Her şeyden önce Word Pad ve ya Word üzerinden yazıya başlamadan önce birkaç ayar yapılmalıdır.

 • Word Pad veya Word üzerinden açılan belgede ki sayfa sağdan, soldan, üstten, alltan 2,5 cm (uzvunda) şeklinde olmalıdır.
 • Belge üzerinde ki yazı karakteri Times New Roman olarak seçilmelidir.
 • Yazı karakterinin büyüklüğü 12 olmalıdır.
 • Belgede ki sayfanın en başına üst bilgi eklenmeli, sola denk gelecek şekilde makalenin konusu veya adı büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Bloklu alıntı yapıldığında alıntının tümü  (bir tab 1,25cm)  şeklinde olmalıdır. Alıntı yazıldığında yanına mutlaka kaynak yıl ve sayfa numarası parantez içinde yazılmalıdır.  (yıl, sayfa numarası, kaynak).

APA Stili Makalenin Yapısı Nasıl Olmalıdır?

APA yazı stilinin kendine has başlıkları vardır.  Yani APA stili makale kendini bazı başlıklara ayırmıştır. APA stili makaleniz şu başlıkları içermelidir;

 • Başlık.
 • Öz(Abstract).
 • Giriş.
 • Yöntem.
 • Tartışma.
 • Kaynakça.

Başlık için yapmanız gereken;

 • Ortalanmış bir şekilde ilk olarak metninizin adının ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Bir alt satıra yazarların ismi şekilde eklenir.
 • Kurumların adı aynı yazım stili ile yazılır.
 • Bir iki satır atladıktan sonra sola yaslı biçimde, yazarın kurum içindeki rolüne, almış olduğu ödüllere yer verilir. Eğer yazı bir çalışma kapsamı içinse buna bağlı olarak bu durum belirtilmeli ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.

Bu şartlarda ki amaç başlığı okumakta olan kişinin bu çalışma ve bu yazı hakkında bir  fikir edinmesini sağlamaktır.

 

APA Nedir?

APA Nedir? APA Nedir? APA Nedir? APA Nedir?

 

Öz(Abstract) için yapmanız gereken;

Bu kısım  makalenizin konuyla ilgili kısa bir özetidir.

 • Özü bölümünü  okumakta olan okuyucu, makalenin içeriği ve bulguları hakkında genel bir fikre sahip olabilir.
 • Özetinizin başlığı “Öz” ve “Abstract” olarak adlandırılması gerekmektedir.
 • Makalenizde en az 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar kelimelere  yer verilmelidir. Yani Metninizin ingilizce karşılığı bulunmalıdır.
 • Keywords ve Anahtar Kelimeler sözcükleri (bir tab 1,25cm) içeriden ve italik stilde yazılmalıdır.

 

Ara Başlıklar için yapmanız gereken;

Ara başlıklarda düzeylikler vardır. Bu düzeylikler 5 düzeyden oluşur.

 • Düzey: Sayfaya ortalanmış düzende, kalın , baş harfleri büyük ve geri kalanı küçük şeklinde olmalıdır.
 • Düzey: Sola yaslanmış bir şekilde başlanır, kalın, baş harfleri büyük geri kalanı küçük şekilde olmalıdır.
 • Düzey: Bir tab içeride, Kalın, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonuna nokta eklenir. Şeklinde olmalıdır.
 • Düzey: Bir tab içeride, Kalın, İtalik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonuna eklenir. Şeklinde olmalıdır.
 • Düzey: Bir paragraf içeride, İtalik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonuna nokta eklenir. Şeklinde olmalıdır.

 

 

APA Nedir?

APA Nedir?

 

 

Giriş için yapmanız gereken;

Okuyucu tarafından iyi bir tutum elde etmek için giriş bölümünde bunlara dikkat edilmeli.

 • Çalışmanın önemi?
 • Hipotezler, deneyler ve tasarım araştırma problemini çözmeye nasıl yardımcı olur?
 • Çalışmanın olağan literatüre katkısı ve doğrulukları nedir?
 • Hipotezler nasıl bir mantığa dayandırılarak ortaya konulmuştur ?

 

Yöntem başlığında yapmanız gerekenler;

 • Araştırmaların hangi yönteme göre yapıldığı yer almalı.
 • Verilerin nasıl toplandığı yer almalı.
 • Araştırma’ya katılan katılımcıların özellikleri yer almalı.
 • Araştırmalarda kullanılmış olan veri toplama araçlarının özellikleri  yer almalı.
 • Araştırmaların amacı doğrultusunda yapılan işlemleri içeren hususlar yer almalı.

 

 

 

Bulgular kısmında yapmanız gerekenler;

 • Araştırmanın iç yapısı sıra halinde verilmelidir ve mantıklı olmalıdır.
 • Araştırmaya ilişkin kurulan hipotez ile analizler de hipotezlerin sunum sırasına göre olmalıdır.
 • Araştırmanın dönenceleri teyit etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri içermelidir.
 • Kullanılan analizler, uygun ve gerekli istatistiksel değerleri metinler içinde ya da tablolar halinde sunulabilmelidir.

 

Tartışma kısmında yapmanız gerekenler;

 • Bu bölümde bulguları değerlendirmelisiniz.
 • Bulgular, girişte atıf yapılan yazınızla bağlantılı bir şekilde yorumlanmalı.
 • Giriş kısmında ki araştırma soruları ve dönencelerin hangilerinin doğrulandığı ya da doğrulanmadığından gerekçelerle gösterilir.
 • Son paragraflar, araştırmanın doğurgularını içerir. Araştırma sonucunun pratik katkıları ve yazına katkıları ele alınır.  Çalışmanın sınırlılıklarından ve eksik yönlerinden söz edilir.  Öneriler sunulmalıdır.
 • Sonuç ve öneriler: Araştırmanızın kısa bir özeti ve gelecekte ki çalışmalarınıza öneriler sunulmalıdır.
 • Bazı makalelerde, çoğunlukla tezlerdeki tartışma bölümünde bulgular teker teker ele alınarak tartışılır.
APA Nedir?

APA Nedir?

 

 

 

ATIF Ne Demek?

Metin içinde bir söze ve ya bir alıntıya yer verecekseniz bu ATIF kısmına girer.  Bu şu şekilde olmalıdır;

 • Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir.
 • Eserin yazarı belirtilmediyse alıntı yaparken eserin isminin  birkaç sözcüğü kullanılabilir.
 • Bir yapıta gönderme yapılırken kitabın ismi sayfaya eğik şekilde (italik) olarak yazılmalı ve tarih yılı belirtilir.
 • Eğer aynı soyadından birden fazla yazara gönderme yapılacaksa eserlerin yayın tarihleri ve cümle içinde yazarların isimleri belirtilmelidir.

 

Kaynakça Bölümünde yapmanız gerekenler;

 • Sayfanızda ve çalışmanızda kullandığınız tüm kaynaklar (kişisel görüşmeler ve kısa metinler hariç olmalı) Kaynakça’ya eklenir.  Kaynakça’da  atıf yapılmayan eserlere yer verilmez.
 • İlgili eserin son baskısına atıf yapılmalıdır.
 • Eğer muhtemel ise makaleninizin  sayfa numaralarını,  ilgili sayfanın yer aldığı  cilt numarasını eklenmeli.
 • DOI numarası var ise referansın en sonuna eklemelisiniz. Kaynakça’yı iki şekilde hazırlayabilirsiniz .

 

Ekler kısmında yapmanız gerekenler;

 • Araştırmalarda kullanılmış olan materyaller Ekler kısmında sunulmalı.
 • Araştırma raporunda sözü edilen materyale, Ek başlığı ile beraber yeni bir sayfada yer alır. Eğer sözü geçen materyaller birden fazlaysa her biri yeni sayfada olmak üzere Ek A, Ek B.. Şeklinde yer alır.

 

Bu şartları temsil eden makaleniz APA Stili Makaledir. Ancak bu hususlardan bir kaçını sağlayamazsanız makaleniz APA Stili olarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER