Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nedir?

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, alışılmış düşünme tarzınızdan kurtulmanızı ve daha kaliteli kararlar vermenizi sağlar. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nedir? 

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nedir?

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, Edward De Bono tarafından bir kararın etkisine bir dizi önemli, farklı bakış açısından bakmak ve kararınızı buna göre değiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu karar verme yöntemi bireysel olarak veya grup halinde başarıyla kullanılabilir.

Bu teknik, farklı bir renkli şapka ile ilişkili farklı düşünme süreçlerini özetlemektedir. Kısacası, bir kararın etkisini altı “sapka” giyerek ve her bir grubun özlemlerini ve kaygılarını dile getirerek değerlendirirsiniz.

Dr. Edward De Bono : Birçokları tarafından yaratıcı ve kavramsal düşünme alanında dünyanın önde gelen otoritesi olarak kabul edilir. Teorileri, kavramları ve araçları örgütsel inovasyon, stratejik liderlik ve problem çözmenin itici gücü olarak kullanılmaktadır.

 

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nasıl Uygulanır?

Giyebileceğiniz veya çıkarabileceğiniz altı farklı renkte şapka hayal edin. Bunlar belirli bir zamanda, belirli bir grubun düşünme türünü veya yönünü tanımlar. Ana fikir, grubun “bir seferde sadece bir şapka giymesini” sağlamaktır.

Bu yaklaşım, geleneksel düşüncenin aksine paralel düşünme kavramına dayanmaktadır. Bu yöntem sayesinde ekip üyeleri farklı bir şapkayı benimseyerek farklı düşünme stillerini elde edebilirler.

Hazırlık aşamasında toplantıya çağrıda bulunan kişi belirli bir soru sorar veya belirli bir konuda karar ister. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği egzersizinin etkili olabilmesi için bir lider, bir zaman görevlisi ve not alan bir kişi belirlenmeli ve bir zaman sınırı tanımlamalıdır.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Anlamları Nelerdir?

Mavi Şapka

Genel olarak, insanlar toplantının nasıl yürütüleceğini tartışmak ve amaç ve hedefleri daha ayrıntılı olarak geliştirmek için mavi şapka ile başlarlar. Bu ilk aşamada lider katılımcılara aşağıdaki soruları sorar:

 • Neden buradayız?
 • Ne düşünüyoruz?
 • Durumun veya sorunun tanımı nedir?
 • Alternatif tanımlar nelerdir?
 • Neyi başarmak istiyoruz?

Mavi şapka ile başlayarak, bu ilk adımı takiben şapka dizisini planlamayı da sağlar.

Beyaz Şapka

Katılımcılar mevcut bilgileri gözden geçirmeye, bilgi boşluklarını araştırmaya, geçmiş eğilimleri analiz etmeye ve geçmiş verilerden temel öğrenmeleri tahmin etmeye teşvik edilir. Bu aşamada, aşağıdaki sorular sorulabilir:

 • Ne tür bilgilerimiz var?
 • Hangi bilgilere ihtiyacımız var?
 • Misyon nedir?
 • Hangi soruları sormamız gerekiyor?
 • İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl alacağız?

Katılımcılar, sorun hakkında herhangi bir görüş bildirmeden mümkün olduğunca tarafsız ve tarafsız kalmalıdır.

Kırmızı Şapka

Sorun tamamen tanımlandıktan ve nesnel ve tarihsel veriler ortaya çıktığında; Kırmızı şapka katılımcılara sorun veya durum hakkında ne hissettiklerini sormak için kullanılabilir. Sezgi, bağırsak reaksiyonu ve duygular kullanırlar. Onları diğer insanların tepkilerini düşünmeye ve kabul etmeye teşvik eder. Katılımcıların görüşlerini veya duygularını açıklamalarına ya da gerekçelendirmelerine gerek yoktur. Sorulacak sorular:

 • Bunun hakkında ne hissediyorsun?
 • Buna nasıl tepki veriyorsunuz?
 • Bununla ilgili sezginiz / fikriniz nedir?
 • Aklınıza gelen ilk şey nedir?

Siyah Şapka

Bu aşama, mantıklı, eleştirel düşünme merceğinden soruna bakmak için kullanılır. Katılımcıları konu hakkında dikkatli, temkinli veya savunmacı yapan nedir? Tehlikeleri, sorunları ve engelleri tespit etmeye yardımcı olur. Sorulan sorular şunlar olabilir:

 • Bu işlemi yaparsak ne olur?
 • Devam edersek ne ters gidebilir?
 • Zayıf yönler nelerdir?
 • İnsanlar nasıl tepki verecek?
 • Çalışacak mı? Neden işe yaramıyor?

Amaç bir tartışmaya girmek değil, planları ve kararları daha esnek hale getirmek ve kusurları ve riskleri önceden tespit etmektir.

Sarı Şapka

Bu aşama, sorunun veya durumun olumlu yönlerinin yakalanmasına yardımcı olur. Sarı Şapka giyerek, katılımcıların duruma eklenen faydaları ve pozitif katma değeri düşünmeleri teşvik edilir.

 • Yaklaşımın değeri nedir?
 • Bu fikirde hangi olumluları görebiliyorsunuz?
 • Bu çalışmayı daha iyi hale getirmek için ne yapılabilir? Daha hızlı? Daha ucuz?
 • Bu bize nasıl yardımcı olabilir?

Yeşil Şapka

Bu, katılımcıların yaratıcılıklarını ifade ettikleri ve yeni yenilikçi fikirler ürettikleri zamandır. Herkes, olası sorunların üstesinden gelmek ve duruma alternatif (hazır) çözümler geliştirmek için yaratıcı düşünceyi kullanmaya teşvik edilir.

 • Bunu çözmenin başka yolları nelerdir?
 • Bazı yeni fikirler veya yaklaşımlar nelerdir?
 • At gözlüklerini çıkar? Başka hangi alternatifler ortaya çıkıyor?
 • Mevcut çözümleri şekillendirebilir veya uyarlayabilir miyiz?

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

 

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, özellikle beyin fırtınası seansından sonra karar vermek için gerekli olan düşünce yaklaşımını belirlemenize yardımcı olabilir. Farklı düşünme biçimleri arasında geçiş yapmak için bir çerçeve sağlar ve düşüncemizi doğal olarak benimseyeceğimiz perspektifin ötesine genişletmeye yardımcı olarak işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

 


Yorumlar

POPÜLER HABERLER