25.Kare Tekniği Nedir? Subliminal Mesajlar Nasıl Veriliyor?

Günümüzde birçok marka ve firma insanları farklı şekilde yönlendirebilmek ve satış hacimlerini arttırabilmek için akıl almaz yöntemlere başvuruyor…Peki bu yöntemler nelerdir? 25.Kare Tekniği Nedir?  Subliminal Mesajlar Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

25.Kare Tekniği

25.Kare Tekniği

Bu yöntemler yalnızca satış odaklı olarak kalmayıp aynı zamanda toplum dengesini kökten değiştirebilecek bir niteliğe sahiptir. Subliminal mesajlar olarak adlandırılan ve insanların direk bilinçaltına etki eden bu mesajlar yöntemler arasındaki en etkilisidir.

Subliminal mesajlar yalnızca bir marka için değil toplumu  ilgilendiren her alanda kullanılabilecek mesaj türüdür. Devletlerin halk üzerinde ya da markaların tüketici üzerinde etki yaratmak adına subliminal mesaj etkilerinden yararlandıklarını söylemek mümkündür.

Günümüzde birçok büyük firma subliminal mesajları kullanarak reklam panolarında, sinema filmlerinde ve dizilerde olmak üzere birçok alanda verilebiliyor.

25.Kare Tekniği Nedir?

İnsanların beyni video görüntüsünü izlerken yalnızca 24 kareye kadar görüntü algılayabiliyor. Algıladığımız 24 kareyi birleştirerek anlamlı bir bütün haline getiren beyin, 25. kareyi algılayamaz ve bu karede insanlara gösterilmek istenen mesaj taşıyan görseller gösterilir.

Gözlerimiz bu mesajı alır ve kaydeder ancak beyin anlık olarak bu görsel hakkında bir işlem yapamaz. İşte bu noktada mesaj bilinçaltına gönderilir ve orada depolanır.

Bu bilgi zamanla kişilerin düşüncelerinde tercihlerinde ya da hayata yaklaşımlarında farklılıklar yaratmaya başlar. Bunlar olurken kişi her düşüncesinin kendisine ait olduğunu düşünür fakat öyle değildir. Beynimize yönlendirme yapan beyne gizlice gönderilen mesajlardır. İşte bu mesajlar subliminal mesajlardır

KFC reklamı ve dolar!!! 25.Kare Tekniği

 

Subliminal Mesaj Nedir?

İnsanların bilinçli olarak fark edemedikleri fakat bilinçaltının tam olarak algılayabildiği görseller ve ses efektleri olarak tanımlanabilir. Bu mesajlar içerisine yerleştirilen görseller ve sesler hem kulağımız hem de gözümüz tarafından algılanmaz. Ancak bilinçaltımızda yer ederler. 

Subliminal mesajlar, dizilerden filmlere, reklamlardan müziklere ve hatta çizgi filmlere kadar çok geniş bir alanda kullanılır.

Subliminal mesajlar insanların ilgisini kısa sürede kendisine çeker ve insanların fikirlerini yönlendirmede önemli bir belirleyici etken olarak kullanılırlar.

Subliminal mesajların en çok satın alma kararlarında etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle markalar kendilerini tercih etmeleri için bu mesajları kullanırlar. Subliminal mesaj ile bilinçaltınıza yerleşen marka, tercih yapma konusunda sizi etkiler ve ona doğru hareket etmenizi sağlar.

 

25.Kare Tekniği Nedir

25.Kare Tekniği

 

Subliminal mesajların tarihi oldukça eskiye dayanıyor, eski Mısır ve Mezopotamya kültürlerinde var olabileceklerine dair birçok kanıt vardır. Ayrıca Antik Yunan döneminde de buna rastlamak mümkündür.

Demokritos’un bilinçaltı olgusundan ilk bahseden kişi olarak bilinmesi de buna örnek gösterilebilir.

Aristoteler 2200 yıllarında uyanıkken insanların gün içerisindeki çeşitli uyaranlara uyku sırasında da devam ettiklerini ileri sürmüştür.

Farabi ve İbn’i Sina’da bu alanda çeşitli araştırmalar yapmışlar ve gündüzleri çok fazla uyarım olduğundan birçok detayı daha sonradan algıladıklarını öne sürmüşlerdir.

Çalışmalar yalnızca bununla sınırlı kalmamış ve her dönem bilim insanları tarafından son derece ilgi çekici çalışmalar yapılmıştır. 20.yüzyıl başlarında yapılan ilk psikoloji deneylerine de konu olan bilinçaltının algılama şekli günümüzde oldukça ilgi çekicidir.

25.Kare Tekniği Nedir

Hemen hemen her gün kullandığımız klavyede bize subliminal mesaj veriyor… 25.Kare Tekniği

Subliminal Mesajlar Nasıl Veriliyor?

Birçok uzman insanların bilinçaltını etkileyen en önemli kavramların genelde cinsellik ve ölüm olduğunu vurgulamıştır. Her iki konuda insanların yaratılışından kaynaklandığı için bilinçaltı bu kavramlar aracılığıyla gelen hiçbir mesajı es geçmez.

Reklam endüstrisi insanları avuçlarının içine almak için subliminal mesajlara sıklıkla başvuruyor. Subliminal mesajların etkilerinden geniş ölçüde yararlanmayı tercih ediyorlar. Hem cinsellik hem de ölüm temalarının işlendiği mesajları ürün reklamlarında gizlice koyuyorlar ve böylece ürünün algılanma biçimin değiştiriyorlar.

25.Kare Tekniği Nedir

Coca Cola reklamındaki uzanmış kadını görüyor musunuz? 25.Kare Tekniği

Bu mesajlar en çok da reklam afişlerinde kendisine yer buluyor. Markalar tüketicinin ilgisini çekmek için bu yöntemi kullanıyorlar.

Çocukken izlediğiniz çizgi filmlerini hatırlıyor musunuz? Ne kadar da masum görünüyorlardı değil mi? Aslında tamamen subliminal mesajlarla dolu olan o çizgi filmler özellikle çocukların zihin sağlığını tehdit etmekte ve tüketici toplum oluşturma isteklerini yerine getirmektedir.

Çocukların zihinlerinde oynamalar yaparak onları istedikleri gibi hareket ettirebilmektedirler. Aslında hepimizin bilinçaltıyla oynadılar ancak ilerleyen dönemlerde neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verdiğimiz için bunu algılama biçiminiz değişmiştir.


Yorumlar

POPÜLER HABERLER